Koronawirus: 10 pryncypialnych zasad FDI pracy lekarzy dentystów

ms
02-06-2020, 11:56
Rada FDI przedstawiła 2 czerwca bardzo słuszne zasady funkcjonowania praktyki dentystycznej i promocji zdrowia jamy ustnej podczas pandemii COVID-19. Co z nich wynika?

Rada FDI zaleca następujące zasady, dotyczące praktyki dentystycznej i promocji zdrowia jamy ustnej podczas obecnej pandemii:
1. Zdrowie jamy ustnej jest podstawowym składnikiem ogólnego stanu zdrowia i dobrego samopoczucia, a opieka zdrowotna jamy ustnej jest niezbędną usługą publiczną, która musi być jak najbardziej dostępna. 
Organy powinny dopilnować, aby przepisy nie utrudniały niepotrzebnie dostępu do opieki zdrowotnej w jamie ustnej i wprowadzały środki w celu poprawy dostępu tam, gdzie to możliwe, w tym usługi telemedyczne, system lecznic pomocy doraźnej i inicjatywy promujące zdrowie jamy ustnej.

2. Pracownicy zajmujący się ochrony jamy ustnej powinni brać udział we wszystkich dyskusjach i decyzjach związanych z regulacjami i wytycznymi dotyczącymi świadczenia opieki zdrowotnej podczas pandemii.

3. Tam, gdzie jest to możliwe i właściwe, władze powinny zapewnić dentystom jako właścicielom przedsiębiorstw i profesjonalistom odpowiednie wsparcie finansowe i administracyjne oraz wdrożyć odpowiednie środki fiskalne, aby zmniejszyć obciążenie finansowe gabinetów dentystycznych i zapewnić kontynuację odpowiedniej opieki podczas i po pandemii. 

4. Wszystkie regulacje i wytyczne dla pracowników branży stomatologicznej powinny uwzględniać aktualną sytuację zdrowia publicznego i potrzeby kraju, a nie tylko indywidualne ryzyko zakażenia lekarzy i pacjentów.

5. Pracownicy branży stomatologicznej muszą ściśle przestrzegać wszystkich obowiązujących krajowych wytycznych i przepisów, w tym dotyczących środków ochrony indywidualnej, procedur leczenia i procedur przyjmowania pacjentów.

6. Organy powinny zapewnić łatwy dostęp do śoi po rozsądnych kosztach.

7. Pracownicy branży stomatologicznej mają obowiązek zapewnić opiekę w nagłych wypadkach, gdy jest to możliwe i zgodnie z przepisami krajowymi. 

8. Specjaliści zajmujący się zdrowiem jamy ustnej powinni przy każdej okazji przekazywać i wzmacniać komunikaty dotyczące zapobiegania chorobom jamy ustnej, aby zmniejszyć potrzebę leczenia, unikąć wizyt u dentysty i zmniejszać koszty opieki zdrowotnej.

9. Dentyści - właściciele gabinetów stomatologicznych mają obowiązek chronić zdrowie i dobre samopoczucie personelu i pacjentów.

10. Dalsze badania nad SARS-CoV-2 i jego transmisją, w tym szczególne rozważania dotyczące praktyki dentystycznej, są niezbędne, aby umożliwić sporządzenie odpowiednich wskazówek.

Rada FDI wyraziła szczere podziękowania dla społeczności zajmującej się zdrowiem jamy ustnej za jej zaangażowanie w reagowanie na trwający kryzys. 

Rada FDI przypomniała jednocześnie, że
po pojawieniu się w końcu 2019 r. SARS-CoV-2, wirus urósł do rozmiarów pandemicznych z ponad 5,7 mln przypadków i 350 tys. zgonów potwierdzonych w ponad 200 krajach (stan na początku czerwca 2020 r.).

COVID-19 nie tylko negatywnie wpływa na zdrowie ludzi, ale także na wydajność i ogólną siłę systemów opieki zdrowotnej. Brak skutecznego leczenia lub szczepionki oznacza, że kontrola zakażeń za pomocą niefarmaceutycznych środków zdrowia publicznego wydaje się obecnie jedynym sposobem walki z pandemią – ocenia FDI.

Wybuch powoduje znaczne zakłócenia w praktyce dentystycznej na całym świecie. Specjaliści zajmujący się zdrowiem jamy ustnej, stowarzyszenia stomatologiczne i organy regulujące pracę branży stoją przed wyzwaniami, aby zapewnić opiekę dentystyczną i promować zdrowie jamy ustnej ludności, jednocześnie chroniąc pacjentów i lekarzy przed zagrożeniem, jakie stanowi SARS-CoV-2. 

Opieka stomatologiczna jest wyjątkowa, ponieważ wykonuje się wiele zabiegów w odległości ok. 35 cm pomiędzy ustami pacjenta a twarzą lekarza. Niektóre zabiegi dentystyczne generują mgłę aerozoli, dlatego należy zwrócić szczególną uwagę na opracowanie wytycznych i przepisów dotyczących opieki podczas pandemii.

Dalszemu funkcjonowaniu i długoterminowemu przetrwaniu wielu gabinetów dentystycznych zagrażają również wyzwania gospodarcze i społeczne wynikające z ograniczeń opieki, zamykania gabinetów i niedoborów środków ochrony osobistej, a także potrzeby inwestowania w nowe technologie dezaktywacji wirusów i nowe rodzaje środków ochrony indywidualnej.

Ze względu na to, że wystąpiło nowe zagrożenie biologiczne - brakuje wiedzy i narzędzi, którymi można walczyć z wirusem.

Brakuje dowodów na to, w jaki sposób SARS-CoV-2 rozprzestrzenia się i infekuje ludzi, a wiele obowiązujących decyzji i zaleceń, dotyczących zdrowia publicznego, opiera się na tym, co wiadomo o podobnych wirusach. Istnieje zatem potrzeba ciągłego przeglądania i aktualizowania zaleceń.

Pracownicy ochrony zdrowia muszą mieć szybki dostęp do najlepszej wiedzy co do racjonalnych zachowań.