PES: dlaczego egzaminy nie mogą być przeprowadzane?

ms
02-06-2020, 07:32
Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie jest w stanie wypracować procedur bezpieczeństwa w celu przeprowadzenia państwowych egzaminów specjalizacyjnych? Kiedy lekarze rezydenci zostaną poinformowani o przypuszczalnym terminie PES, które powinny odbyć się w sesji jesiennej? – pyta posłanka Anna Wasilewska.

- Tak wiele mówi się o braku lekarzy specjalistów, a odkładanie państwowych egzaminów specjalizacyjnych tylko ten problem pogłębia. Zawód lekarza specjalisty wymaga wielu lat studiów, odbycia stażu, kilkuletniej rezydentury specjalizacyjnej. Trwa to około 12, 13 lat. Przedłużanie w czasie możliwości uzyskania specjalizacji i stabilizacji zawodowej jest niepokojące i krzywdzące dla młodych lekarzy – uważa Anna Wasilewska.

Posłanka przypomina, że w związku z panującą pandemią COVID-19 Ministerstwo Zdrowia wydało komunikaty o odwołaniu państwowych egzaminów specjalizacyjnych w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia, farmaceutów oraz fizjoterapeutów.

Wiosenna sesja egzaminacyjna została przedłużona do 30 listopada 2020 r., a dokładne terminy zostaną przedstawione na dwa tygodnie przed egzaminem.

Obecna sytuacja dla większości przyszłych lekarzy specjalistów jest trudna. Dla każdego z nich egzamin specjalizacyjny jest bardzo ważny, pozwalający na ich stabilizację zawodową. Bez tego egzaminu i bez specjalizacji mają problem ze stałym zatrudnieniem w danej placówce ochrony zdrowia.

Czas biegnie, a informacja o przełożeniu sesji wiosennej na jesień nie napawa optymizmem. A co z egzaminami, które każdego roku odbywają się pod koniec roku? Lekarze rezydenci, którzy planują przystąpić do tych egzaminów są jeszcze bardziej niepewni swojej sytuacji zawodowej. Już teraz niektórzy z nich ukończyli lub kończą rezydentury, kończą się ich umowy o pracę w placówce ochrony zdrowia, a możliwość stałego zatrudnienia oddala się w czasie – tłumaczy Anna Wasilewska.