MZ: współpraca z NRL jest i to bez specjalnego przedstawiciela

ms
01-06-2020, 07:22
W rozmowach z samorządem lekarskim biorą udział członkowie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia, dlatego też nie jest rozważanie formalne wyznaczanie stałego przedstawiciela resortu do kontaktów z organami samorządu lekarskiego – wyjaśniła sekretarz stanu w MZ Józefa Szczurek-Żelazko.

Skąd takie zapewnienie? To odpowiedź na pytania grupy posłów, którzy 14 maja próbowali ustalić:   
- Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie podejmuje z samorządem lekarskim żadnego merytorycznego dialogu?
- Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie odpowiedziało na list wystosowany przez Naczelną Izbę Lekarską z 24 kwietnia 2020 r.?
- Czy można oczekiwać, że w Ministerstwie Zdrowia zostanie wyznaczona konkretna osoba do kontaktu z samorządem lekarskim?

Józefa Szczurek-Żelazko zapewniła, że minister zdrowia przywiązuje wielką wagę do prowadzenia dialogu z przedstawicielami organizacji reprezentujących poszczególne zawody medyczne, w tym samorządy zawodowe. W gronie priorytetowo traktowanych organizacji jest również samorząd lekarzy i lekarzy dentystów, którego pozycja wynika z faktu reprezentowania całego środowiska lekarskiego.

W ramach kontynuowania współpracy z tym samorządem 25 maja 2020 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia z reprezentacją Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Przedmiotem dyskusji były wszystkie kwestie zgłoszone przez prezesa Andrzeja Matyję.

Omawiano sprawy związane z:
- kontraktowaniem świadczeń opieki zdrowotnej przez NFZ,
- organizowaniem egzaminów lekarskich i kształceniem podyplomowym w sytuacji rygorów związanych z epidemią,
- formułowaniem rekomendacji i zaleceń przeciwepidemicznych dla podmiotów leczniczych,
-  zmianami w zakresie stomatologii,
- sprawy związane z odpowiedzialnością zawodową lekarzy i lekarzy dentystów.

 Zarówno przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia jak i Prezydium NRL wyrazili wolę kontynuowania współpracy w formule wspólnych spotkań.

Jednocześnie informuję, że w rozmowach z samorządem lekarskim biorą udział członkowie kierownictwa Ministerstwa Zdrowia zgodnie z zakresem swoich kompetencji i taka formuła dowiodła już nieraz swojej efektywności.

Dlatego też na chwilę obecną nie jest rozważanie formalne wyznaczanie stałego przedstawiciela resortu do kontaktów z organami samorządu lekarskiego.