Koronawirus: mycie zębów ma znaczenie – wskazania Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej

ms
29-05-2020, 09:42
Stomatolodzy powinni promować higienę jamy ustnej oraz szczotkowanie zębów jako jeden ze sposobów ograniczających transmisję COVID-19. Większość past do zębów zawiera detergenty, które działają bakteriobójczo – są one podobne do tych, które stosowane są w środkach do mycia rąk rekomendowanych w prewencji zakażenia koronawirusem – czytamy we wskazaniach Polskiego Towarzystwa Stomatologii Dziecięcej.

Polskie Towarzystwo Stomatologii Dziecięcej odniosło się także do zagadnienia: Koronawirus a środki znieczulające. Oto stanowisko PTSD w tej sprawie.
W związku z przekonaniem o szkodliwości stosowania niektórych leków przeciwbólowych w czasie pandemii Covid-19 Europejska Agencja ds. Leków i Światowa Organizacja Zdrowia wydały oświadczenia podkreślające brak dowodów naukowych na negatywny wpływ stosowania niesterydowych środków przeciwzapalnych takich jak ibuprofen na zwiększenie ryzyka ciężkiego przebiegu Covid-19. Zarówno ibuprofen jak i paracetamol,  ich kombinacje  ze słabymi opiodiami są w stomatologii nadal rekomendowane jako środki przeciwbólowe o krótkim czasie działania – stosując odpowiednią dawkę i biorąc pod uwagę wskazania i przeciwskazania, wiek pacjenta oraz wytyczne danego kraju. Należy pamiętać o działaniach niepożądanych w/w leków. Pozostaje zasadą usunięcie przyczyny bólu, czyli leczenie stomatologiczne.

Stanowisko Europejskiej Agencji ds. Leków (EMA):
„…w chwili obecnej brak jest naukowych dowodów potwierdzających związek pomiędzy ibuprofenem, a pogorszeniem przebiegu choroby COVID-19. EMA na bieżąco monitoruje sytuację, a każda nowa dostępna informacja będzie wnikliwie analizowana pod kątem trwającej pandemii.”
,,Zaczynając leczenie gorączki lub bólu u osoby z COVID-19, zarówno pacjenci jak i personel medyczny powinni rozważyć wszystkie dostępne możliwości terapeutyczne, włącznie z paracetamolem i niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi.”

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia:
„Obecnie nie ma dowodów, aby stosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych przynosiło negatywne skutki.”

Mycie zębów ma szczególne znaczenie w czasie pandemii koronawirusa

Eksperci PTSD przypominają jednocześnie, że pasta do zębów z fluorem jest podstawową metodą zapobiegania próchnicy zębów, co w czasie pandemii COVID-19 i ograniczeń w dostępności do leczenia stomatologicznego nabiera szczególnego znaczenia. Rekomendowanie oczyszczania zębów pastą z fluorem, co najmniej dwa razy dziennie, przez dwie minuty pozostaje złotym standardem.

PTSD przypomina, że opiekunowie powinni pomagać dzieciom przy szczotkowaniu zębów.

Niestety, żadnej pomocy dziecku przy oczyszczaniu zębów nie udziela aż 37,72 proc. badanych rodziców dzieci 7-letnich. Przeprowadzone analizy wykazały związek między częstością szczotkowanie zębów dziecka a poziomem wykształcenia respondentów (r= 0.175; p=0.0000) oraz liczbą dzieci w rodzinie (r= -0.069; p=0.0297). Sytuacja ta jest w zasadzie niezmienna na przestrzeni wielu lat.

Badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce wykazały, że w 2019 r. tylko 65,47 proc. dzieci 7-letnich ma oczyszczane zęby co najmniej dwa razy dziennie, a 27,94 proc. raz dziennie. Problem zaniedbań higienicznych częściej dotyczy rodzin wielodzietnych oraz zależy od poziomu wykształcenia rodziców.

Częstotliwość oczyszczania zębów u dzieci w wieku 7 lat w całej badanej populacji w badaniach z 2011, 2016 i 2019 roku (Monitorowanie stanu zdrowia jamy ustnej populacji polskiej i jego uwarunkowań w latach 2016-2020)

Autorzy:
Prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk
Dr hab n. med. Anna Turska-Szybka
Lek. dent. Dominika Antoniszczak