PES i LDEK i LEK w rozmowach NRL - MZ

ms
29-05-2020, 08:32
Pandemia koronawirusa wprowadziła zawirowania wokół PES i LEK/LDEK. Prezydium NRL próbowało w rozmowach z Ministerstwem Zdrowia uporządkować zasady realizowania zasadniczych egzaminów dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Obawa Prezydium NRL:
Brak spójnej wizji organizacji egzaminów lekarskich w stanie epidemicznym i bezpośrednio po jego zakończeniu: PES i LEK/LDEK, a także organizacja kształcenia podyplomowego w najbliższym czasie, szczególnie w dziedzinach zabiegowych.
Zapewnienie Ministerstwa Zdrowia:
Druga część Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego odbędzie się tylko w wersji pisemnej po przyjęciu nowelizacji tzw. ustawy „COVID-owej”. Ponadto w specustawie „COVID-owej” znajdą się przepisy dotyczące możliwości zdawania PES na ostatnim roku specjalizacji, które będą także w ustawie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty.

Z powodu pandemii nastąpiło przesunięcie składania dokumentacji przez zdających LEK/LDEK z 15 lipca na 31 lipca 2020 r. W sprawie organizacji egzaminów w poszczególnych województwach MZ prowadzi obecnie rozmowy z wojewodami.

Pytanie Prezydium NRL
Jakie zasady uznawania europejskich egzaminów w niektórych specjalizacjach.
Odpowiedź MZ:
Specjalizacja zostanie zaliczona wyłącznie na podstawie europejskiego egzaminu, jeśli nie zostanie wyznaczony termin egzaminu ustnego do 31 października oraz lekarz zgłosił się do zdawania części ustnej egzaminu europejskiego. W przypadku, gdyby lekarz przystępujący do PES nie będzie mógł przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie z powodu efektów spowodowanych przez wystąpienie pandemii, kolejne podejście do egzaminu będzie dla zdającego bezpłatne. Będzie to wymagało powiadomienia CEM o wystąpieniu wspomnianej sytuacji.

Zapewnienia MZ:
* Zaliczanie stażu podyplomowego nadal pozostanie w gestii samorządu lekarskiego.
* Przygotowywane są zmiany w przepisach dotyczących realizacji programu specjalizacji zabiegowej, które umożliwią zaliczenie umiejętności praktycznych lekarza w trakcie specjalizacji przez kierownika specjalizacji, jeśli ten wykona minimum 50 proc. wymaganych zabiegów.
* Analizowana jest sprawa rozwiązania problemu organizacji kursów praktycznych (takich jak ultrasonografia czy laparoskopia) w specjalizacjach zabiegowych, odwołanych z powodu pandemii COVID-19.

Więcej: NIL