Rozwiązania sprzyjające powrotom do kraju lekarzy i lekarzy dentystów - w Sejmie

ms
28-05-2020, 06:42
Projektowana nowelizacja ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty ma m.in. poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. W projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską).

Sejmowa komisja zdrowia rozpatrzyła 27 maja późnym wieczorem poprawki zgłoszone w drugim czytaniu do rządowego projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

Drugie czytanie odbyło się 27 maja na posiedzeniu plenarnym i w jego trakcie zgłoszono 14 poprawek. Komisja musiała więc przygotować dodatkowe sprawozdanie.

Ustawa o zawodzie lekarza i lekarza dentysty określa zasady i warunki wykonywania tych zawodów, w szczególności zasady przyznawania prawa wykonywania zawodu, organizację kształcenia przed- i podyplomowego, warunki uznawania kwalifikacji zawodowych, zakres uprawnień i obowiązków oraz warunki realizacji eksperymentu medycznego.

Projektowana nowelizacja ma - jak podnosił resort zdrowia - m.in. poprawić warunki kształcenia i zwiększyć liczbę lekarzy specjalistów. W projekcie wprowadzono rozwiązania zachęcające do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Umożliwiono także zatrudnianie w Polsce lekarzy specjalistów wykształconych poza UE (obywateli polskich i obcokrajowców). Ponadto przewidziano zmiany w kształceniu podyplomowym lekarzy i lekarzy dentystów Polsce.

Na etapie wcześniejszych prac w Sejmie nad projektem zaproponowano rozwiązanie znoszące obowiązek wskazywania przez lekarza, w przypadku powołania się na klauzulę sumienia i odmowy wykonania świadczenia, innego lekarza lub podmiotu, który je zrealizuje.

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko podnosiła, że funkcje informacyjną zawsze może pełnić Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma pełną wiedzę o katalogu świadczeń wykonywanych przez poszczególne podmioty medyczne. - Każda osoba może się zwrócić do NFZ, tak jak w przypadku każdych innych świadczeń - dodała. Podnosiła, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, klauzula sumienia nie obowiązuje w przypadku zagrożenia życia pacjentki. Wskazywała, że to fundusz ma pełne dane, jakie procedury, gdzie są wykonywane i przekonywała, że na bezpłatnej, całodobowej infolinii NFZ pacjentka uzyska, także anonimowo, potrzebną jej wiedze.

Katarzyna Lechowicz-Dyl