Potrzebne nowe przepisy prawne regulujące płace lekarzy specjalistów

en
26-05-2020, 13:14
Jedyną drogą do zagwarantowania w dłuższej perspektywie jakości opieki zdrowotnej jest dążenie do zatrudniania personelu w jednym miejscu pracy. Lekarze specjaliści chcą podwyżek pensji na etacie do 16 750 zł i w zamian za to zobowiążą się także w przyszłym roku do pracy w jednym miejscu.

Obecnie  lekarze specjaliści na tzw. lojalkach otrzymują po 6750 zł brutto pensji zasadniczej. Wraz z końcem 2020 r. upływa termin, na jaki ustawodawca przyznał podwyżki lekarzom specjalistom, którzy zobowiązali się do pracy na etacie w jednym miejscu i zrezygnowali ze świadczenia usług w innych placówkach medycznych mających kontrakt z NFZ. W zamian za to otrzymali pensję zasadniczą w kwocie 6750 zł brutto oraz odpowiednio wyższe dodatki za wysługę lat, informuje portal prawo.pl.

Według danych NFZ, podwyższone pensje pobiera obecnie prawie 15 tys. lekarzy ze 149 tys. lekarzy (bez dentystów) pracujących w systemie zdrowia. Rząd wydał na te podwyżki w 2019 łącznie 670 tys. zł.

Obecnie obowiązujące umowy, nazywane potocznie lojalkami, przewidziane były tylko na lata 2018-2020. Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy domaga się od Łukasza Szumowskiego, ministra zdrowia, aby wrócić do rozmów o wynagrodzeniach lekarzy.

Tematów do dyskusji nie brakuje bowiem:
- podwyżki dla lekarzy po 2020 r. muszą zagwarantować przepisy
- podwyżki ustalone w 2018 r. jako trzykrotność ustawowej płacy minimalnej i półtorakrotność przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce oraz wskutek inflacji zmniejszyły swoją rzeczywistą wartość. Jeśli by tylko miała być utrzymana jej ówczesna relacja do płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia, pensja zasadnicza lekarza ze specjalizacją powinna wynosić ok. 7800 zł.
- wycena pracy powinna być uwzględniona w taryfach świadczeń, poddawanych waloryzacji i pozwalać menedżerom na tworzenie atrakcyjnych warunków wynagrodzenia i rozwoju, które przyciągną do placówki kompetentne i zaangażowane kadry.
- praca  „na wyłączność” u danego pracodawcy jest możliwa, o ile poziom wynagrodzenia  osiągnie 16 750  zł  za jeden etat, z wprowadzeniem mechanizmu waloryzacji (opinia OZZL),
- dążenie do "jednego etatu" wyznacza słuszny kierunek względem pracy lekarzy, jednak to podejście nie musi odnosić się do jednego miejsca pracy, powinno natomiast dotyczyć czasu pracy (opinia samorządu lekarzy).

Więcej: prawo.pl

Czytaj także: OZZL o wzrost wynagrodzenia specjalistów