Koronawirus: pytania o wycenę świadczeń realizujących kontrakty z NFZ

ms
26-05-2020, 07:55
Posłanka Barbara Dolniak pyta ministra zdrowia w jaki sposób gabinety stomatologiczne, posiadające kontrakty z NFZ, mają realizować bezpieczne leczenie, ponosząc zwiększone koszty na zakup środków ochrony indywidualnej, jeśli nie mogą dodatkowych nakładów uwzględnić w wycenie świadczeń.

W dobie pandemii COVID-19 środowisko stomatologiczne zostało wyłączone z możliwości otrzymywania środków bezpieczeństwa, lub nawet refundacji poniesionych na nie kosztów. Gabinety oraz kliniki stomatologiczne, nie mogąc obciążać dodatkowymi opłatami swoich pacjentów z uwagi na treść kontraktów z NFZ, a jednocześnie chcąc realizować swoją misję wobec nich, działają bardzo często na granicy rentowności.

Wobec tego posłanka Barbara Dolniak pyta ministra zdrowia:
1. Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje narzędzia pomocowe dla stomatologów i prowadzonych przez nich gabinetów i klinik stomatologicznych, którzy wobec pandemii COVID-19 borykają się z wieloma problemami natury technicznej oraz finansowej w związku z pozyskiwaniem koniecznych do pracy środków bez­pieczeństwa?

2. Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie zapewnia bieżącej dostawy środków bezpieczeństwa (tj. rękawiczek jednorazowych, maseczek oraz płynu dezyn­fekującego) dla wskazanych gabinetów i klinik stomatologicznych?