Stomatologia: obowiązek informowania o wpływie poddawania się zdjęciom rtg na organizm

ms
22-05-2020, 14:36
Na obowiązek umieszczenia na stronie internetowej poradni stomatologicznej, dokonującej ekspozycji promieniowania rtg, informacji o wpływie tego promieniowania na zdrowie ludzi i na środowisko – wskazuje KS NRL.

Obowiązek taki dotyczy m.in.:
- realizujących działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegające na : uruchamianiu i stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;
- uruchamiających pracownie, w których mają być stosowane źródła promieniowania jonizującego, w tym pracowni rentgenowskich.

Obowiązek nałożony na kierownika jednostki organizacyjnej wykonującej działalność związaną z powstaniem ekspozycji promieniowania rtg wynika m.in. z art. 32c pkt. 2 ustawy Prawo atomowe (Dz.U. 2019 poz. 1792), a dokładniej z art. 4ust. 1 pkt 1 i pkt 4-16 mówiącym o konieczności zamieszcza na stronie internetowej jednostki organizacyjnej, nie rzadziej niż co 12 miesięcy, informacji o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko.

Wzór takiej informacji znajduje się tutaj

Więcej: NIL