MZ sprawdzi na życzenie każdą większą partię maseczek

ms
21-05-2020, 11:08
Ministerstwo Zdrowia deklaruje, że przekaże do badania każdą partię maseczek higienicznych, o ile o taką ocenę poprosi producent lub dystrybutor środków ochrony indywidualnej. Bezpłatne walidacje przeprowadza Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy.

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapewnił, że jedynym warunkiem przeprowadzenia walidacji maseczek higienicznych jest przekazanie do oceny 25 szt. artykułu. Ministerstwo Zdrowia zapewnia, że takie wsparcie uzyska każdy - niezależnie od tego czy wykonuje zadania komercyjne, czy działa w formie charytatywnej. Tego typu pomoc uzyskały np. NRL i WOŚP.

Wiceminister zdrowia zapewnił, że resort ochrony zdrowia postara się zastąpić wadliwe maseczki dystrybuowane przez samorząd lekarski – pełnowartościowymi i to w relacji jeden do jednego.

Janusz Cieszyński ocenił, że przebieg epidemii koronawirusa daje podstawy do optymizmu. Polska znajduje się wśród państw europejskich, w których liczba zgonów z powodu COVID-19 jest jedna z najmniejszych. A liczba ta jest wyznacznikiem nie tylko jakości pracy systemu ochrony zdrowia, ale także skali epidemii, ta jest w Polsce pod kontrolą. - Mamy 8,5 tys. ozdrowieńców spośród ok. 20 tys. osób, które zachorowały. To daje satysfakcjonujący wskaźnik ok. 40 proc. – zapewnił Janusz Cieszyński.