E.B. – Dent z bonem rekompensacyjnym

ms
19-05-2020, 08:11
Edyta Buczek z Pracowni Techniki Dentystycznej E.B. – Dent z Czarnochowic jest wśród pierwszych małopolskich pracodawców, którzy otrzymali wsparcie w formie tzw. bonu rekompensacyjnego uruchomionego w ramach Pakietu Przedsiębiorczości Małopolskiej Tarczy Antykryzysowej.

Wsparcie w ramach bonu rekompensacyjnego może zostać przeznaczone wyłącznie na potrzeby w zakresie płynności i pokrycia wydatków niezbędnych do utrzymania zatrudnienia. Pracodawca ma obowiązek utrzymania zadeklarowanych we wniosku etatów w okresie trzech miesięcy od dnia złożenia wniosku o przyznanie bonu rekompensacyjnego oraz prowadzenia działalności gospodarczej w okresie trzech miesięcy od dnia uzyskania grantu i otrzymania środków.

Przedsiębiorcy borykający się z trudnościami finansowymi, które zaistniały z powodu epidemii koronawirusa otrzymali wsparcie finansowe, które mogą przeznaczyć przede wszystkim na utrzymanie miejsc pracy, pokrycie bieżących kosztów stałych prowadzonej działalności m.in. na czynsz za wynajem lokali czy opłaty za media.

W ramach naboru zarejestrowano 4 546 wniosków na łączną kwotę 258 mln zł. Dzięki wsparciu ze środków europejskich  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego, w małopolskich firmach może zostać utrzymanych ponad 28 tys. miejsc pracy.