Posłanka żąda środków ochrony osobistej dla gabinetów stomatologicznych

ms
14-05-2020, 08:19
Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje narzędzia pomocowe dla nierealizujących kontraktów NFZ stomatologów i prowadzonych przez nich gabinetów i klinik stomatologicznych – pyta posłanka Barbara Dolniak.

Posłanka Barbara Dolniak zauważyła, że w ostatnich dniach coraz więcej słyszy się o trudnej sytuacji gabinetów stomatologicznych oraz klinik stomatologicznych, które nie korzystają z kontraktów NFZ, przez co podmioty te zostały jednoznacznie wyłączone z możliwości otrzymywania środków bezpieczeństwa w dobie pandemii COVID-19. Mowa jest o rękawiczkach jednorazowych, maseczkach czy płynie dezynfekującym. Podmioty te zostały jednocześnie zobowiązane do zakupu tych środków na własny koszt.

W związku z tym Barbara Dolniak zwróciła się do ministra zdrowia z dwoma pytaniami:

Czy Ministerstwo Zdrowia przewiduje narzędzia pomocowe dla stomatologów i prowadzonych przez nich gabinetów i klinik stomatologicznych, którzy wobec pandemii COVID-19 borykają się z wieloma problemami natury technicznej oraz finansowej w związku z pozyskiwaniem koniecznych do pracy środków bezpieczeństwa?

Dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie zapewnia bieżącej dostawy środków bezpieczeństwa (rękawiczek jednorazowych, maseczek oraz płynu dezynfekującego) dla gabinetów i klinik stomatologicznych?