Koronawirus: ERO FDI chce wiedzieć jak najwięcej o sytuacji dentystów

ms
11-05-2020, 11:22
Kierujący ERO FDI dr Michael Frank informuje o obniżeniu rocznych składek członkowskich o połowę i apeluje o monitorowanie bieżącej sytuacji.

Dr Michael Frank napisał m.in.:
W ciągu tych tygodni wielu kolegów doświadcza największego wyzwania od uruchomienia praktyki dentystycznej. Niektóre z nich - szczególnie te, które dopiero rozpoczęły funkcjonowanie - są na skraju ruiny. Aby odciążyć nasze organizacje członkowskie, które także odczuwają skutki kryzysu, Rada ERO FDI postanowiła obniżyć składki członkowskie o 50 proc. w 2020 r.

Jednocześnie jako organizacje, które postawiły sobie zadanie trwałej poprawy globalnego zdrowia jamy ustnej i stale udoskonalając opiekę dentystyczną ponad granicami, nie możemy pozwolić, aby cele te zostały zagrożone ze stratą dla wszystkich ludzi. Jestem przekonany, że jesteśmy w stanie wspólnie pokonać ten kryzys. Zadbaj o siebie i bądź zdrowy! Z ciepłymi pozdrowieniami dr Michael Frank.

W całej Europie pojawiła się tendencja, aby zezwalać na leczenie dentystyczne tylko w nagłych przypadkach. Kraje przyjęły różne ścieżki, częściowo w formie oficjalnych dyrektyw, a częściowo w formie zaleceń odpowiednich stowarzyszeń lub izb dentystycznych.

- Według naszej wiedzy – podaje dr Michael Frank  - wydano oficjalne nakazy zamknięcia gabinetów dentystycznych i zapewnienia opieki w nagłych wypadkach m.in. we: Francji, Danii, Luksemburgu, Portugalii, Słowenii i Szwajcarii. Zalecenia i żądania zamknięcia praktyki zostały przedstawione przez stowarzyszenia lub izby w: Belgii, Bułgarii, Estonii, Holandii i Hiszpanii. W Niemczech opiekę dentystyczną utrzymano. Zalecono jednak wdrożenie odpowiedniego zarządzania ryzykiem wraz ze środkami kontroli przepływu pacjentów i unikania aerozoli. Zaleca się ocenę wdrożenia leczenia z uwzględnieniem wszystkich aspektów i po wcześniejszym telefonicznym dialogu z pacjentami.

Jeśli chodzi o rekompensatę za utratę praktyki, w Europie obowiązują obecnie jedynie ogólne zasady dotyczące samozatrudnionych oraz małych i średnich przedsiębiorstw, które obejmowałyby również praktyki dentystyczne. Przewidywane kwoty są stosunkowo niskie i zawsze ograniczone. Pandemia poważnie dotknęła dentystów. W celu lepszej oceny wpływu COVID-19 na praktyki dentystyczne w krajach członkowskich ERO FDI, Rada apeluje o udzielanie przez organizacje członkowskie wyczerpujących informacji o bieżącej sytuacji.