Uwagi KS NRL do roboczej wersji zaleceń przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych

ms
08-05-2020, 10:33
Naczelna Rada Lekarska oczekuje na zakończenie prac nad aktualizacją "Zaleceń postępowania przy udzielaniu świadczeń stomatologicznych w sytuacji ogłoszonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2" – pisze Andrzej Cisło, wiceprezes NRL i przewodniczący KS NRL.

- W obiegu internetowym funkcjonuje już robocza wersja nowych zaleceń (infoDENT24.pl informował o nich już 5 maja), nad którą Prezydium KS NRL przeprowadziło dyskusję. Opracowany też jest projekt komentarza (analogicznie do procedury , którą przyjęliśmy w marcu) - wyjaśnia wiceprezes NRL.

Na koncie twitterowym KS NRL widnieje wpis, że do czasu oficjalnego ogłoszenia tej nowelizacji KS NRL nie będzie ich publikować i komentować. Korzystając jednak ze statusu zaleceń jako nieostatecznych Andrzej Cisło zwrócił się do wiceminister zdrowia J.Szczurek - Żelazko o rozważenie niezbędnych zmian w niektórych rekomendacjach. 

źródło: NIL