Żywica fotopolimerowa wyzwaniem dla standardowych uzupełnień ceramicznych

ms
05-05-2020, 09:43
Żywica fotopolimerowa firmy Saremco Dental AG do drukowania 3D uzupełnień stałych - uzyskała certyfikat TUV SUD.

Żywica przeszła badania m.in. na Uniwersytecie w Zurychu. Analizy wykazały, że może być ona  konkurentem dla uzupełnień ceramicznych. Żywica przeszła testy m.in. obciążeniowe. Odniesiono je do wyników przypisywanych kompozytom ceramicznym.

Próbki z żywicy fotopolimerowej wykonano na drukarce 3D. Wykorzystano 180 próbek koron ze ściankami o różnych grubościach (0,5 mm, 1 mm oraz 1,5 mm). Wykonano testy złamań oraz obciążeń termomechanicznych

Okazało się, że korony wydrukowane w 3D z żywicy charakteryzują się modułem Younga na poziomie 4,5 GPa, podczas gdy modele z pozostałych materiałów ceramicznych posiadały moduł Younga w przedziale 10-15 GPa. Niższy moduł Younga oznacza, że dany materiał jest bardziej elastyczny, a więc też i mniej podatny na pękanie pod działaniem sił rozciągających. Uznano więc, że tradycyjna ceramika jest o wiele bardziej krucha niż badana żywica fotopolimerowa.

W wyniku badań średniej siły obciążenia ustalono, że modele z żywicy 3D o ściance 1,5 mm mają wartość 1479 N, podczas gdy trzy testowane materiały ceramiczne uzyskały parametry 1580 N, 1251 N oraz 1516 N.

Oznacza to, że korony wykonane z żywicy są w stanie wytrzymać większą siłę uderzenia od jednego z badanych materiałów ceramicznych, natomiast nie pozostają też daleko w tyle za pozostałymi dwoma materiałami ceramicznymi

Korony wykonane z nowego typu żywicy charakteryzują się w przybliżeniu jednakowymi, istotnymi właściwościami mechanicznymi, w porównaniu z tradycyjnymi koronami ceramicznymi, stosowanymi w stomatologii.

źródło: 3dprintingindustry.com