Koronawirus: nanomaseczka zbawieniem?

ms
05-05-2020, 09:06
Grupa polskich naukowców opracowała specjalną powłokę, która dezaktywuje: wirusy, bakterie, a także grzyby, pleśnie oraz chroni przed pyłami oraz zanieczyszczeniami.

Właściwości te osiągane są dzięki nanotechnologii. Słysząc to, część recenzentów od razu wystawi negatywną ocenę tego typu maseczkom, gdyż są oponentami stosowania nanotechnologii w życiu człowieka. Dyskusja o właściwościach nanocząsteczek trwać zapewne będzie jeszcze latami. W tym konkretnym przypadku zapowiedzi twórców nanomaseczki godne są odnotowania. Przy czym warto zaznaczyć, że autorzy unikatowego rozwiązania zbierają pieniądze na uruchomienie produkcji nowej generacji maseczki ochronnej. Potrzebują ok. 1,3 mln zł. 

W opinii Włodzimierza Boguckiego, współtwórcy maseczki "Halloy Nano", można jej dotykać bez ryzyka zakażenia, a prać wystarczy raz w tygodniu. Powłoka ma działać do 15 tygodni.

- Możemy ją nosić nie martwiąc się jaką liczbę drobnoustrojów zgromadzimy na swojej twarzy. Dlatego, że ta powierzchnia jest zawsze biologicznie czynna - mówi naukowiec.

- Powłoka czynna powoduje uszkadzanie wirusów, białka i bakterii, poprzez co stają się nieaktywne, nie będą w stanie już zarażać - wyjaśnia nanotechnolog Norbert Duczmal. 

Naukowcy stworzyli konglomerat cząsteczek nanosrebra, tlenków cynku i tytanu. Wirusy trafiające na powłokę stają się nieaktywne.

Powłoka inaktywuje patogeny w świetle sztucznym i słonecznym.

Powierzenia zabezpieczająca będzie mogła chronić nie tylko twarze, ale również być użyta przy produkcji rękawiczek, odzieży czy zabezpieczeń dla szpitali - kombinezonów lub śluz.

Samoczyszcząca się i aktywująca swe właściwości powłoka działa pod wpływem światła dziennego lub sztucznego.

Duża aktywna powierzchnia
Wprowadzenie naturalnych nanopłytek (NNP) i naturalnych nanorurek (NNT) do powłoki HalloyNano znacznie zwiększa jej aktywną powierzchnię wewnętrzną, która służy jako bardzo skuteczny nośnik dla innych nanocząsteczek.

Ze względu na unikalną nanocząsteczkę Halloy nośnika i metodę HalloyFusion, wszystkie nanocząstki, z ich ukierunkowanymi działaniami, są równomiernie rozmieszczane w całej masie powłoki.

Dzięki formule HalloyStar zyskiwana jest także możliwość silnego wiązania chemicznego wszystkich wybranych nanocząstek na wewnętrznej powierzchni naturalnych nanopłytek i nanorurek.

W rezultacie nowy środek wykorzystuje prawie 300 mkw. wewnętrznej powierzchni aktywnej powłoki nałożonej na 1 mkw. materiału drukowanego, gotowego do zwalczania wirusów, bakterii, pleśni, grzybów, lotnych związków organicznych, alergenów, patogenów  i zapachów. Materiał ten zapewnia ochronę przez 24 godziny na dobę!

Aktywne wiązanie drobnoustrojów i zanieczyszczeń
Naturalne nanopłytki (NNP) i naturalne nanorurki (NNT) służą również jako pochłaniacz różnych drobnoustrojów i związków organicznych, sieciując je aktywnymi wiązaniami na powierzchni nanopłytek i wewnątrz nanorurek.

Wszystkie te mikroelementy, gdy wejdą w kontakt z naszą powłoką, stają się z nią związane, co pozwala na późniejszy poziom użycia kolejnych procesów nanotechnologii, aby spowodować ich skuteczną eliminację. Głównym zadaniem tego poziomu funkcjonalności jest skuteczne blokowanie rozprzestrzeniania się mikro substancji, które dotykają aktywnej powierzchni nanopowłoki nałożonej na tkaninę.

Selektywna walka z bakteriami
Zastosowanie nanosrebra, które doskonale łączy się z naturalnymi nanorurkami i nanopłytkami, skutkując całkowicie równomiernym rozmieszczeniem w całej masie powłoki, zapobiega rozwojowi i namnażaniu się bakterii i grzybów na powierzchni powłoki chroniącej.

Selektywna walka z wirusami
Zastosowanie przeciwdrobnoustrojowej zdolności nano tlenku cynku (nano ZnO), skutecznie wspieranej przez obecność dwutlenku tytanu (TiO2), w połączeniu z naturalnymi nanorurkami i nanopłytkami, równomiernie rozłożonym w całej masie aktywnej powłoki, powoduje bardzo skuteczną degradację takich mikroorganizmów jak bakterie, wirusy i grzyby.

Głównym celem tego poziomu nano-funkcjonalności jest uszkodzenie białek wirusowych w wyniku procesu utleniania przez rodniki hydroksylowe i rodniki anionowe ponadtlenkowe.

Kompleksowa aktywność fotokatalityczna
Dzięki zastosowaniu specjalnych form nano TiO2, połączonych i transportowanych za pomocą naturalnych nanorurek i nanopłytek, rozłożonych równomiernie w całej ich masie, twórcy zapewniają o bardzo aktywnej powłoce fotokatalitycznej. Ta warstwa funkcjonalna HalloyStar działa we wszystkich rodzajach światła, a poprzez swoją ekspozycję wytwarza wiele form aktywnego tlenu.

Ich działanie powoduje utlenianie, degradację wszystkich substancji organicznych do najprostszych, nieszkodliwych związków. Zadaniem tego poziomu jest utlenianie i rozkład wszystkich pozostałości mikrobiologicznych, które osiadają na powierzchni powłoki HalloyStar i które są w stanie przetrwać wszystkie poprzednie poziomy aktywności funkcjonalnej w czasie rzeczywistym.

Powłoka HalloyStar jest najbardziej aktywna w świetle dziennym, wzmocniona promieniowaniem UVa i UVb, ponieważ działa na obu długościach fal światła UV. Kombinacja wybranych nanokatokatalitycznych składników, wprowadzonych do nanorurek i związanych z nanopłytkami, oraz połączonych z nanotlenkami cynku i nanosrebrem, zapewnia skuteczne działanie powłoki HalloyStar w każdym rodzaju światła.

W absolutnej ciemności proces fotokatalizy nie zachodzi i z tego powodu aktywność powłoki nr 5 zanika. Niemniej jednak, pozostałe powłoki od 1 do 4 oraz 6 są w pełni aktywne i nadal działają z pełną swoją skutecznością. Po ponownym wystawieniu maseczki na działanie światła powłoka HalloyStar aktywuje się spontanicznie, a proces degradacji / utleniania rozpoczyna się dosłownie w ciągu kilku sekund. A wszystko to działa 24 godziny na dobę!

Ochrona wewnętrzna
Kolejnym poziomem ochrony jest pokrycie niejonowym nanosrebrem wewnętrznej tkaniny maski dzięki czemu uzyskano dodatkową ochronę w postaci usuwania atomów wodoru i tworzenia kolejnych reakcji chemicznych na poziomie molekularnym. Reakcje te blokują możliwość „oddychania” bakterii i mikroorganizmów na całej powierzchni powłoki na tkaninie, a dzięki nanosrebru, które posiada zdolność do przerywania wiązań występujących pomiędzy białkami bakterii, powstają zniszczenia struktur białkowych bakterii, co prowadzi do skutecznej destrukcji komórek bakteryjnych. Dzięki temu na wewnętrznej części maseczki nie namnażają się bakterie, wirusy czy pleśń i grzyby.