Żyrardów: są dodatkowe pieniądze na gabinet stomatologiczny w szkole

ms
04-05-2020, 08:39
Podczas sesji Rady Miasta Żyrardów podjęto decyzję dotyczącą zwiększenia nakładów na gabinet stomatologiczny w szkole. Czy zacznie działać?

Miasto, dzięki wprowadzonym zmianom, przeznaczy 80 tys. zł na nowe zadanie inwestycyjne: „Adaptacja części pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2, celem uruchomienia gabinetu stomatologicznego”.

W ramach realizacji postanowień ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami szkoła musi zapewnić opiekę stomatologiczną podopiecznym, natomiast organ prowadzący ma obowiązek zawarcia porozumienia z podmiotem wykonującym działalność leczniczą z zakresu leczenia stomatologicznego.

Zgodnie z przepisami to lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole lub poza nią.

W przypadku Żyrardowa będzie to gabinet stomatologiczny usytuowany w pomieszczeniach budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej. W tym miejscu niezbędne jest przeprowadzenie modernizacji, polegającej na budowie toalety dla osób niepełnosprawnych, odnowieniu i dostosowaniu pomieszczeń gabinetu pod kątem wymagań medycznych, zamontowaniu schodołazu.

Wykonanie wszystkich prac pozwoli na uruchomienie gabinetu stomatologicznego – twierdzą władze Żyrardowa.

Ekipy remontowe będą miały czas na prace do września, bo pewnie wówczas najwcześniej wrócą dzieci do szkół. Pytanie czy w tej sytuacji będą konkursy NFZ na leczenie uczniów w szkołach i czy będą chętni do podjęcia się takiego zadania.