Nabywanie środków ochrony indywidualnej: przewidywane łagodzenie przewidywanych obostrzeń

ms
02-05-2020, 13:41
O ile obowiązywałoby ograniczenie, nakazujące zbywane przez hurtownie farmaceutyczne produktów wyłącznie do aptek, punktów aptecznych oraz zakładów leczniczych podmiotów leczniczych - można by liczyć na nowy przepis upoważniający ministra zdrowia do wydania zgody na zbywanie określonych produktów na rzecz innych podmiotów niż apteki, punkty apteczne oraz zakłady lecznicze podmiotów leczniczych.

Tymi innymi podmiotami mogłyby być np. praktyki lekarskie.

Póki co, taki bezpiecznik nie ma racji bytu, bo restrykcja nie jest przewidywana przez Ministerstwo Zdrowia – uspokaja w piśmie do prezesa NRL wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski.

Właśnie w braku restrykcji należy pokładać nadzieję, gdyż obiecywane luzowanie obostrzeń przyniosłoby dość istotne zawirowania i kolejny przyrost biurokracji, tak uciążliwej w dobie koronawirusa.

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL tak taką hipotetyczną sytuację opisuje: Trudno oczywiście sobie wyobrazić 100 tys. praktyk zawodowych występujących do MZ o zgodę na zakupy rękawiczek i masek w hurtowniach, ale może MZ upoważniałoby do wydania takiej zgody wojewodów, marszałków lub choćby i okręgowe izby (wówczas musiałyby to być izby lekarskie, pielęgniarskie i fizjoterapeutów, gdyż członkowie wszystkich tych izb mogą zakładać praktyki).

Więcej: NIL