Dla tych co nie „wyrobią” kontraktu z NFZ

ms
02-05-2020, 13:09
Świadczeniodawcy z kontraktami podpisanymi z NFZ mają małe szanse na ich zrealizowanie w okresie rozliczeniowym. Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że problem dostrzega.

NRL wielokrotnie zgłaszała zastrzeżenia co do realności wykonania kontraktów w ramach realizowania świadczeń publicznych, a to ze względu na konieczność zawieszenia przez wiele podmiotów działalności w związku w epidemią koronawirusa, ale także z uwagi na specjalne procedury, które są wymagane przy rejestracji i przyjmowaniu pacjentów - o ile leczenie jest kontynuowane.

Ministerstwo Zdrowia enigmatycznie zapowiedziało rozwiązanie legislacyjne, które umożliwi świadczeniodawcom pełne wykorzystanie, określonych w umowach, kwot zobowiązania płatnika. Co to będzie nie wiadomo.

Andrzej Cisło, wiceprezes NRL ma nadzieję, że takim antidotum – w ocenie MZ – nie będzie proste wydłużenie czasu, w którym kontrakt należy wypełnić. W jego ocenie, jedynym racjonalnym rozwiązaniem musi być modyfikacja wycen procedur. W przeciwnym przypadku praca świadczeniodawców generowałaby po ich stronie deficyt.

Więcej: NIL