Praca za granicą: kwarantanna tylko dla wykonujących zawody medyczne

ms
02-05-2020, 12:27
Osoby przekraczające granicę Polski w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Polsce lub w państwie sąsiadującym nie będą musiały podlegać kwarantannie – wynika z projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Jest jednak jeden wyjątek – to osoby wykonujące zawody medyczne. Te, przekraczając granicę polską będą musiały taką kwarantannę odbyć, co praktycznie wyklucza medyków z pracy na przykład w przygranicznych rejonach Niemiec.

Z takim rozwiązaniem nie zgadza się Prezydium NRL, które zwraca uwagę na takie fakty:
- rozgraniczenie to ma formę szykan i sugeruje, że personel medyczny jest głównym źródłem przenoszenia zakażenia COVID-19 (podsycanie  atmosfery nieufności wobec lekarzy);
- kwarantanna zwiększy braki kadrowe w przygranicznych placówkach medycznych, które korzystają z usług lekarzy wykonujących zawód w Polsce, jak i poza Polską;
- restrykcja przyczynić się może do utraty pracy przez wielu lekarzy;
- proponowana regulacja prawna traktuje pracowników medycznych gorzej niż innych obywateli.

źródło: NIL