Głos posła za dostrzeżeniem potrzeb stomatologii

ms
30-04-2020, 14:33
Poseł Jan Szopiński chce wiedzieć jakie działania podejmie minister zdrowia, aby umożliwić lekarzom dentystom realizowanie świadczeń w warunkach pandemii na logicznych zasadach.

Poseł Jan Szopiński przypomina, że minister zdrowia Łukasz Szumowski stwierdził, iż zagrożenie epidemiczne może trwać przez kolejne lata, zatem obecny problem, związany ze szczątkową opieką stomatologiczną nad pacjentami, nie rozwiąże się sam.

Jan Szopiński pyta czy zasadne jest spełnienie postulatów NRL w zakresie opieki stomatologicznej w czasie pandemii, a jeżeli nie, to jakie inne rozwiązania proponuje minister zdrowia i kiedy zostaną one wdrożone:

Poseł pyta o:
-  objęcie zaprojektowanymi przez NFZ współczynnikami korygującymi wszystkich zakresów świadczeń leczenia stomatologicznego, z wyjątkiem określonych w załączniku 2a, 10 i 10a rozporządzenia Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz.U.2017.193),

-  wprowadzenie w okresie epidemii ryczałtu za godzinę gotowości do pracy w celu pokrycia choćby części kosztów sanitarnych wizyt pacjentów,

- pozostawienie współczynników korygujących po odwołaniu stanu epidemii (ewentualnym) przynajmniej do końca 2020 r., z ewentualną ich modyfikacją wobec świadczeń najbardziej kosztotwórczych,

- umożliwienie rozliczania w ramach kontraktu z NFZ udzielonych pacjentom porad telemedycznych w związku z obowiązywaniem ograniczeń wskazań do przyjęcia pacjenta w gabinecie,

- zapewnienie lekarzom dentystom, a w ramach uzasadnionych potrzeb także innym pracownikom gabinetów, dostępu do profilaktycznych testów diagnostycznych w kierunku zakażenia Covid-19,

- doposażenie placówek stomatologicznych w środki ochrony indywidualnej oraz inne środki niezbędne w profilaktyce antywirusowej lub dofinansowanie zakupu tych środków.