Spokojnie, Polacy deklarują zamiar szybkiego udania się do dentysty

ms
30-04-2020, 13:05
Dentyści mogą spodziewać się licznych pacjentów w ciągu dwóch tygodni od zniesienia ograniczeń w dostępie do usług stomatologicznych. Chęć podjęcia leczenia lub zrealizowania przeglądu uzębienia deklaruje 43,2 proc. ankietowanych przez BioStat.

Świadczenia dentystyczne są wysoko na liście usług, na które oczekują Polacy. Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat podaje, że 43,2 proc. ankietowanych uda się do dentysty, gdy taka możliwość zostanie stworzona.

5,6 proc. odsetek pytanych twierdzi, że i tak to zrobi bez względu na istniejące restrykcje. 51,2 proc. uczestników ankiety Biostat nie ma w planach wizyty u dentysty.

Jak zwykle na pomoc dentystów liczą częściej kobiety 49,1 proc. niż mężczyźni - 37,5 proc. Z tym, że większy odsetek mężczyzn tak uczyniłby nawet gdyby nadal obowiązywały restrykcje (6,7 proc.) niż kobiet (4,5 proc.).

Takie wyniki plasują dentystę na czwartym miejscu pod względem odsetka wskazań sygnalizujących potrzebę skorzystania w najbliższych dwóch tygodniach z „zamrożonych” dotychczas usług.

Przodują zakupy w sklepach z obuwiem i odzieżą 59,5 proc., kolejne miejsca zajmują: fryzjer 52,8 proc., sklep budowlany 46,8 proc.

Dopiero 13. miejsce w tym rankingu zajmują usługi świadczone przez osoby związane z utrzymaniem zdrowia. Chodzi o fizjoterapeutów (17,1 proc.).