Koronawirus: testy - Polska na tle świata

ms
29-04-2020, 09:46
Polska, pod względem liczby zdiagnozowanych przypadków znajduje się na 30 pozycji wśród państw, w których liczba zdiagnozowanych zakażonych jest największa - stan na 29 kwietnia (28. miejsce 5 kwietnia). W statystyce, uwzględniającej liczbę wykonanych testów, Polska jest wyżej, bo na 18  pozycji (22. 5 kwietnia).

Biorąc pod uwagę liczbę zrealizowanych testów na 1 mln mieszkańców – spadamy aż na 65 pozycję (88. 5 kwietnia).

Fakt, że Polska pod względem bezwzględnej liczby wykonanych testów jest na 18 pozycji a dopiero na 65 miejscu, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców oczywiście wynika z wielkości populacji.

Najwięcej testów, biorąc liczbę mieszkańców na 1 mln (28 kwietnia/5 kwietnia) wykonuje się: na Wyspach Owczych (140/100), w Islandii (136/74), na Malcie (69/23), na Gibraltarze (65/40), w Luksemburgu (63/38), Norwegii (30/19). w Lichtensteinie (23/24).

Polska ze wskaźnikiem 8/2,1 plasuje się dopiero w środku siódmej dziesiątki.

Wśród zastrzeżeń do  tego zestawienia można mieć takie, że w statystyce nie uwzględnia się rodzajów  wykonywanych testów, a to stwarza dużą różnicę.