Stomatologia w okowach zamrożenia

ms
28-04-2020, 14:06
Lekarze dentyści chcą leczyć pacjentów. Część z nich w ograniczonym zakresie już to robi. Część - to nie wszyscy, a ograniczony zakres – to nie pełny dostęp do leczenia. Odmrożenie stomatologii wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian w zasadach wykonywania obecnie zamrożonych świadczeń – przekonuje prezes NRL Andrzej Matyja, który w tej sprawie pisze do ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego.

NRL apeluje o modyfikację zaleceń MZ w sprawie leczenia stomatologicznego. Chodzi szczególnie o zdjęcie ograniczeń praktycznie uniemożliwiających realizowanie procedur: w ortodoncji, periodontologii i protetyce.

Kolejnym problemem są sztywne zalecenia, określające standardy sanitarne wymagane przy realizowaniu świadczeń stomatologicznych. NRL zależy na wprowadzenie rozwiązań wariantowych, dzięki którym tam, gdzie warunki techniczno-lokalowe utrudnią zastosowanie określonych zabezpieczeń, dopuszczalne byłoby stosowanie rozwiązań alternatywnych, umożliwiających osiągnięcie porównywalnego poziomu zabezpieczenia.

Według samorządu lekarzy i lekarzy dentystów konieczne jest wprowadzenie do leczenia stomatologicznego teleporad. W zmienionej rzeczywistości zasadne jest, aby m.in. zebranie wywiadu, kontrola dokumentacji i ewentualne wystawienie recepty elektronicznej odbywało się bez fizycznego udziału pacjenta. Szczególnie ważne jest to w przypadku gdy pacjentem jest osoba zakażona lub będąca na kwarantannie. W takich sytuacjach racjonalne będzie służenie chorym pomocom także teleporadą przez gabinet posiadający ich dokumentację. Aby było to możliwe należy usankcjonować w leczeniu stomatologicznym teleporadę i należycie wycenić taką poradę.

Kolejną kwestią wymagającą załatwienia jest konieczność zwiększenia limitu ilości odpadów uprawniającej do uproszczonej ich ewidencji. ze 100 kg do 170 kg rocznie. To oczywiste jest, że w obliczu pandemii personel medyczny zużywać będzie zdecydowanie większe ilości środków ochrony indywidualnej (maseczek, kombinezonów, rękawic, fartuchów).

źródło: NIL