MZ: rejestr COVID-19 wypełnia personel administracyjny

PAP/ms
27-04-2020, 23:12
Wypełnianie danych do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 powinno być realizowane przez personel administracyjny szpitala, a nie personel medyczny – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Zdrowia, która wpłynęła do Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Prezydium NRL apelowało w piśmie do resortu o nowelizację rozporządzenia z 7 kwietnia 2020 r. w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 tak, aby wykonanie obowiązków związanych ze sprawozdawaniem do niego danych nie obciążało w tak znacznym stopniu pracowników placówek medycznych.

Przypomniało, że dane do rejestru muszą być wprowadzane raz na dobę i obejmują "aż 20 rekordów dla każdego pacjenta", a pełny zakres danych, które powinny być zgłaszane do niego, to dodatkowe 19 pozycji.

Prezydium NRL podkreślało w apelu do MZ, że szpitale borykają się z wielkimi niedoborami kadrowymi, a personelu medycznego z trudem wystarcza na realizację bieżących świadczeń zdrowotnych. Wyjaśniało też, że oczekiwanie dodatkowej pracy związanej z codziennym przygotowywaniem i wprowadzaniem danych do rejestru jest dużym obciążeniem.

W odpowiedzi na apel NRL Departament Strategii i Analiz w Ministerstwie Zdrowia wyjaśnił, że rejestr został podzielony na dwie części - obligatoryjną i fakultatywną, aby zminimalizować obciążenie podmiotów leczniczych i nie mają one obowiązku wypełnienia części fakultatywnej.

Zdaniem Ministerstwa Zdrowia wypełnianie danych powinno być realizowane przez personel administracyjny szpitala, a nie personel medyczny. 

Klaudia Torchała