Koronawirus: testowanie coraz niższej ceny testów

ms
27-04-2020, 21:15
Prezydium NRL protestuje przeciwko znaczącej obniżce ceny produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa SARS-CoV-2. Dotychczasowa cena świadczenia: wykonanie testu na obecność koronawirusa została obniżona z 400 zł do 280 zł, a cena wykonania testu bez kosztów odczynnika z 200 zł do 140 zł.

Zmiany te wprowadzone zostały zarządzeniem prezesa NFZ nr 60/2020/DSOZ z 21 kwietnia 2020 r.

Prezydium NRL uważa, że z zarządzenia nie wynikają żadne merytoryczne argumenty, w szczególności o charakterze ekonomicznym, które uzasadniałyby tak znaczne obniżenie wyceny procedur. Jedyna konkretna informacja wynikająca z uzasadnienia wydanego zarządzenia wskazuje, że obniżenie wartości wykonywanych testów na obecność koronawirusa nastąpiło na polecenie ministra zdrowia. Wycena nie została poprzedzona żadnymi działaniami zmierzającymi do dokonania oceny faktycznych kosztów wykonania tego badania. Co istotne, jest to już kolejne obniżenie wyceny wykonania testów dokonane przez Fundusz od początku epidemii.

Prezydium NRL uważa, że tak istotne obniżenie wyceny produktu rozliczeniowego – wykonania testu na obecność koronawirusa negatywnie odbije się na liczbie wykonywanych testów. Z uwagi na możliwe konsekwencje takiej decyzji oraz ogromne znacznie jakie dla walki z epidemią ma wykonywanie jak największej liczby testów, decyzje dotyczące sposobu i poziomu ich finansowania powinny być podejmowane w sposób transparentny, w oparciu o rzetelne dane dotyczące rzeczywistych kosztów ich wykonywania.

Obniżenie wyceny kosztów tych procedur bez dokonania analizy faktycznych kosztów ich wykonywania może doprowadzić do pogorszenia dostępności do testów oraz skutkować obniżeniem wynagrodzenia wypłacanego osobom, które pracując ponad siły wykonują te badania. Obniżenie wyceny świadczeń poniżej rzeczywistych kosztów ich wykonania byłoby niedopuszczalnym przerzucaniem na znajdujące się w niezwykle trudnej sytuacji finansowej szpitale i laboratoria ciężarów finansowych walki z epidemią – czytamy w stanowisku Prezydium NRL.

źródło: NIL