Diagności laboratoryjni: niska wycena testów na koronawirusa poniżej kosztów wykonywania badania!

PAP/kan
24-04-2020, 15:56
Narodowy Fundusz Zdrowia stopniowo zaniża wycenę testów na obecność koronawirusa. Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych wystosowało kategoryczny protest przeciwko takiemu działaniu.

Zdaniem KRDL, stopniowe zaniżanie wyceny produktu rozliczeniowego w postaci testów na obecność wirusa SARS-CoV-2, doprowadziło do obniżenia obowiązujących stawek poniżej kosztów wykonywania badania.

Diagności przypominają, że w treści załącznika do zarządzenia Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego z 18 marca 2020 r. wyceniono wykonanie testu na kwotę 450 zł. Kwota ta została utrzymana w załączniku do zarządzenia z 27 marca 2020 r. Zarządzeniem szefa Funduszu z 31 marca 2020 r. obniżono wartość wyceny do kwot odpowiednio 400 zł oraz 200 zł w zależności od kwestii zwrotu kosztów zakupu samego testu.

Prezydium Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych podkreśla, że z zaniepokojeniem przyjęło fakt, że 21 kwietnia prezes NFZ wydał zarządzenie załączając katalog produktów rozliczeniowych, w treści którego kolejny raz obniżono wycenę produktów rozliczeniowych odpowiednio do wysokości 280 zł oraz 140 zł, przy czym wyższa kwota uwzględnia zwrot kosztów zakupu odczynników.

Prezydium KRDL ocenia, że ciągłe i drastyczne obniżanie wyceny produktów rozliczeniowych jest niedopuszczalne. - Zaznaczyć trzeba, że znaczne nakłady poczynione na reorganizację laboratoriów uwzględniały pierwotną wycenę produktu, nie zaś aktualną, niemal dwukrotnie niższą. Wobec panującej pandemii niezbędne było poszerzenie kadr, zainwestowanie w sprzęt oraz zwiększenie nakładów na środki ochrony indywidualnej - podnosi Rada.

Zdaniem KRDL aktualne stawki, zatwierdzone przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, są nieadekwatne do poziomu kosztów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia kluczowych czynności diagnostyki laboratoryjnej oraz próbą przerzucania kosztów prowadzonych badań na podmioty, które odpowiadając na apel Ministra Zdrowia postanowiły uruchomić diagnostykę w kierunku SARS-CoV-2.

NFZ informował, że zmiana wyceny wynika z dostosowania wartości do kosztów finansowania testów zgodnie z poleceniem wydanym przez ministra zdrowia, a dotyczącym umów podpisywanch przez NFZ z poszczególnymi podmiotami na przeprowadzanie takich testów.

NFZ wycenił wykonanie testu metodą RT-PCR uwzględniający koszt odczynników na 280 zł, a z wyłączeniem tych kosztów na 140 zł.

W Polsce rekomendowane są testy molekularne polegające na izolacji i wykryciu fragmentów genomu wirusa SARS-CoV-2. Materiałem, który podlega analizie w zaawansowanym technologicznie laboratorium, jest wymaz pobrany z dolnych lub górnych dróg oddechowych. Ten rodzaj badania przeprowadza obecnie w Polsce ponad 80 laboratoriów. Dają one najbardziej wiarygodne wyniki. 

Autor: Katarzyna Lechowicz-Dyl