OZZL: nie zgadzamy się na sposób, w jaki lekarze kierowani są do pracy przy zwalczaniu epidemii

PAP/kan
24-04-2020, 13:39
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy poinformował, że niektórzy z wojewodów delegują do pracy przy zwalczaniu epidemii osoby, które są z tego obowiązku ustawowo zwolnione. Zawiadamiają o tej decyzji często w ostatniej chwili, niekiedy w godzinach nocnych.

- Lekarze nie sprzeciwiają się i nigdy nie sprzeciwiali się obowiązkowi pracy w miejscach, do których zostali skierowani na podstawie przepisów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi - wyjaśnił stanowisko OZZL Bukiel w kontekście pojawiających się w przekazie publicznym informacji dotyczących kierowania lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii wirusem SARS-CoV-2.

Pokreślił jednak, że sprzeciw budzi jedynie fakt realizacji tych przepisów przez niektórych wojewodów, którzy delegują do pracy osoby, które są z tego obowiązku ustawowo zwolnione. Informują też o tej decyzji często na ostatnią chwilę, niekiedy w godzinach nocnych. Pośpiesznie nakładają kary na osoby, które nie zgłosiły się do pracy nie zapoznawszy się z przyczyną takiego niestawienia.

Sprzeciw zarządu OZZL wzbudza też fakt tworzenia atmosfery zastraszania lekarzy przez publiczne, nagłośnione ogłaszanie szczególnej formy "ścigania" i nadzoru prokuratorskiego wobec pracowników ochrony zdrowia, którzy odmówili podjęcia pracy. Zaś przytoczone przykłady zachowania przedstawicieli władz, zdaniem związku lekarzy, podważają zaufanie społeczeństwa do lekarzy i innych pracowników ochrony zdrowia.

- Niepotrzebnie i bez uzasadnienia "jątrzy się" i wzbudza panikę wśród pacjentów, a wśród pracowników ochrony zdrowia rodzi lęk, że rządzący - jak to się działo wiele razy w przeszłości - nie traktują sposób poważny praw pracowniczych i obywatelskich pracowników medycznych - podkreślił zarząd w swoim oświadczeniu.

Przypominamy również, że zgodnie ze wspomnianą na wstępie ustawą, do obowiązków kierownika placówki ochrony zdrowia należy zapewnienie pracownikom środków ochrony indywidualnej, a ich brak zwalnia pracownika z obowiązku świadczenia pracy, a nawet stanowi przeciwskazanie do jej podejmowania - ze względów epidemiologicznych.

ZK OZZL opracował odpowiedni "przewodnik" dla lekarzy w sprawie ich obowiązków i uprawnień związanych z kierowaniem lekarzy do pracy przy zwalczaniu epidemii. 

autorka: Klaudia Torchała