Koronawirus: Środki ochrony osobistej zakupione przez Fundację Lekarze Lekarzom trafiają do lekarzy

kan
23-04-2020, 15:09
Do Okręgowych Izb Lekarskich dotarła pierwsza część transportu ze środkami ochrony indywidualnej, przekazanymi przez Fundację Lekarze Lekarzom. Zakup środków był możliwy dzięki darowiźnie Dominiki Kulczyk.

Dzięki darowiźnie Kulczyk Foundation w wys. 20 mln zł, przekazanej na specjalny fundusz pomocowy w ramach Fundacji Lekarze Lekarzom przy NIL zakupiono: 1 mln masek chirurgicznych, 1,5 mln masek FFP2 N95, 100 tys. kombinezonów klasy II, 100 tys. gogli, 100 tys. przyłbic.

Pierwszą partię zakupów otrzymała już Śląska Izba Lekarska  i Wielkopolska Izba Lekarska. Rozpoczęła się dystrybucja tych środków. 

Środki ochrony indywidualnej w pierwszej kolejności przekazane zostaną lekarzom pracującym w szpitalach, na ręce dyrektorów do spraw lecznictwa danej placówki. To oni zobowiążą się do rozdysponowania otrzymanego sprzętu w całości nieodpłatnie, zgodnie z intencją darczyńców.

Następnie środki zostaną przekazane lekarzom i lekarzom dentystom, którzy w czasie epidemii udzielają czynnie świadczeń medycznych (w bezpośrednim kontakcie z pacjentem).