Koronawirus: COVID-19 u dentysty to choroba zawodowa

kan
23-04-2020, 12:38
W odpowiedzi na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej Ministerstwo Zdrowia uznało COVID-19 za chorobę zawodową. O ile w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy.

Prezydium NRL w celu ucięcia wszelkich wątpliwości, sugerowało nawet odrębne wpisanie choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2 do wykazu chorób zawodowych ustalonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 30 czerwca 2009 r. w sprawie chorób zawodowych. W  apelu z 30 marca br., proponowano również, że w przypadku, gdy na chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 zachoruje lekarz albo lekarz dentysta, to z wysokim prawdopodobieństwem choroba ta została spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy, co stanowi warunek uznania zakażenia za chorobę zawodową.

Statystycznie ryzyko zakażenia wywołanego koronawirusem podczas wykonywania obowiązków zawodowych jest w grupie zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów znacznie wyższe niż w przypadku innych grup zawodowych. Ryzyko to zwiększa się jeszcze bardziej, gdy brakuje środków ochrony indywidualnej oraz gdy zagrożenie epidemiczne jest nowe – wirus SARS-CoV-2 nie został jeszcze dostatecznie dokładnie przebadany pod kątem naukowym, w tym sposobów skutecznej ochrony przed nim.

W świetle odpowiedzi z resortu zdrowia należy uznać, że w przypadku lekarza lub lekarza dentysty zakażonego wirusem SARS-CoV-2 istnieją przesłanki do wydania decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej, informuje NRL.

Więcej: nil.org.pl