W Sejmie pytania o ścieżkę dostępu do maseczek ochronnych dla personelu medycznego

kan
23-04-2020, 10:34
Poseł Tomasz Piotr Nowak wystosował interpelację w sprawie dostępności maseczek ochronnych, artykułu pierwszej potrzeby w dobie pandemii COVID-19 dla placówek medycznych.

Poseł  Tomasz Piotr Nowak w swojej interpelacji do ministra zdrowia podkreślił, że w związku z dużym zapotrzebowaniem na środki ochrony osobistej, maseczki ochronnej są w zasadzie nie do kupienia w aptekach, a wzrost popytu spowodował również podwyższenie ceny, która bywa dziesięciokrotnie wyższa niż przed epidemią. Szczególnie trudna sytuacja dotyka szpitale i podmioty usług medycznych, które muszą zapewnić pracownikom służby zdrowia bezpieczeństwo i higieniczne warunki pracy w bezpośrednim kontakcie z pacjentami. Zapewnienie podstawowych środków ochrony „białemu personelowi” to priorytet, ponieważ jest gwarancją ciągłości pracy dla osób, które codziennie narażają swoje zdrowie, pełniąc niebezpieczną w okresie pandemii koronawirusa misję ratowania życia. O deficytowym stanie zaopatrzenia i dramatycznej sytuacji może świadczyć chociażby to, że aktualnie lecznice mają zapasy środków ochrony jedynie na kilka dni, a otrzymywane dostawy z Agencji Rezerw Materiałowych to kilkanaście/kilkadziesiąt maseczek, gdy są potrzebne setki tysięcy. I to tylko w przypadku jednego podmiotu medycznego, pisze poseł.

Parlamentarzysta zainteresował się problemem logistycznym, czyli dostępem do ścieżek bezpośredniego zakupu maseczek ochronnych od producentów, gdyż takie trudności zgłaszają dyrekcje szpitali oraz władze samorządowe. W przypadku niezabezpieczenia wymaganych ilości rezerw środków ochrony medycznej odpowiadającej bieżącemu zapotrzebowaniu przez Agencję Rezerw Materiałowych istotna jest ścisła i szybka współpraca oraz wsparcie ze strony Ministerstwa Zdrowia, które powinno wskazywać logistyczne ścieżki dostępu do zakupu maseczek ochronnych bezpośrednio przez szpitale, podmioty świadczące usługi medyczne lub organy samorządowe nadzorujące ich pracę.

Poseł Tomasz Piotr Nowak pyta:
-  Czy ministerstwo zapewnia logistyczne ścieżki dostępu do zakupu maseczek i innych środków ochrony osobistej dla personelu bezpośrednio przez podmioty lecznicze i samorządy? Jeżeli nie, to czy przewiduje wprowadzenie takiego wsparcia?
-  Czy w związku ze wzrostem cen środków ochrony osobistej zostaną przeznaczone dodatkowe środki finansowe dla szpitali zaopatrujących się bezpośrednio u producentów?
- W jakim stopniu realizowane jest zapotrzebowanie publicznych jednostek medycznych w środki ochrony osobistej przez Agencję Rezerw Materiałowych?

Niestety ze wsparcia tego typu nie mogą korzystać lekarze dentyści prowadzący praktyki stomatologiczne. W  tzw. specustawie, która reguluje funkcjonowanie rynku świadczeń zdrowotnych w warunkach pandemii wśród podmiotów uprawnionych do zakupu środków ochronnych z hurtowni nie wymieniono praktyk zawodowych lekarzy dentystów. W ocenie samorządu lekarskiego, to dyskryminujący zapis, gdyż praktyki zawodowe są pełnoprawną formą działalności leczniczej (o piśmie w tej sprawie wystosowanym przez Prezesa Naczelnej Rady Andrzeja Matyję informowaliśmy tutaj).

Praktyki stomatologiczne funkcjonują z powodzeniem zarówno na rynku świadczeń kontraktowanych przez NFZ, jak i na rynku komercyjnym. W warunkach konieczności zaostrzenia reżimu sanitarnego w działalności leczniczej, uniemożliwienie im zakupu wyrobów medycznych będzie działało jak zakaz ich działalności.