NROZ o możliwości pracy w Polsce dentysty ukaranego w Wielkiej Brytanii

kan
23-04-2020, 08:35
W Wielkiej Brytanii General Dental Council  zawiesiła prawo wykonywania zawodu wobec dentysty. Dentysta pyta Naczelną Izbą Lekarską czy może leczyć w Polsce.

Jak podaje Gazeta Lekarska polski stomatolog, pracujący w Wielkiej Brytanii, przedstawił Naczelnemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej szczegóły swojej sprawy i orzeczenie General Dental Conucil, zawieszające jego PWZ. Chciał bowiem wrócić do pracy na terenie Polski. Nie miał dużego stażu zawodowego, nie posiadał jeszcze specjalizacji. Nie brał czynnego udziału w postępowania, które w Wielkiej Brytanii, toczyło się w jego sprawie ze względu na jego bardzo wysokie koszty. 

Czyny objęte postępowaniem sprowadzały się do niezachowania należytej staranności w prowadzeniu dokumentacji medycznej – obwiniony nie dokonał w dokumentacji wpisów o zakresie przeprowadzonych badań. I to stało się powodem zawieszenia jego PWZ za granicą. Co także w Polsce stanowi przewinienie zawodowe, cytuje wyjaśnienie NROZ Grzegorza Wrony, Gazeta Lekarska.

Faktem jest, że orzeczona kara zostanie wkrótce (w ciągu 4 miesięcy) zrealizowana za granicą,  NROZ rozważał,  czy dalsze wykonywanie zawodu przez tego lekarza dentystę w Polsce, w związku z czynem popełnionym za granicą, może zagrażać bezpieczeństwu pacjentów. Wziął też pod uwagę postawę lekarza dentysty, który sam skontaktował się z polską izba lekarską i wyjaśnił okoliczności zdarzenia – wskazał, że działał zgodnie z polskimi standardami, a dokumentację medyczną pacjentów przejął po poprzedniku, który zajmował się ich leczeniem.

Gazeta Lekarska informuje, że w tej sprawie rzecznik nie zdecydował się na prowadzenie postępowania wyjaśniającego lub w sprawie przejęcia do wykonania kary orzeczonej za granicą, natomiast podkreślił, że będzie kontynuować monitorowanie mechanizmu ostrzegania, działającego w ramach Systemu IMI, i na podstawie tych informacji będą podejmowane ewentualne dalsze decyzje w sprawie.

Przygotowując się do wyjazdu do pracy poza granicami Polski, warto pamiętać, że obowiązują tam odmienne zasady, szczególnie w zakresie rozliczania i dokumentowania świadczeń. Mogą też obowiązywać inne, niż przyjęte w Polsce, uprawnienia, np. dotyczące lekarzy dentystów.

Nie zawsze jednak nawet dolegliwe orzeczenie sądu zagranicznego musi skutkować przejęciem tego orzeczenia do wykonania w Polsce. Nie wszystkie czyny krytycznie oceniane w innym państwie muszą być uważane w Polsce za przewinienie zawodowe. Nie każdy zagraniczny przepis karny musi mieć swój odpowiednik w Polsce. I nie zawsze polskie sądy lekarskie orzekają podobne kary za popełnienie takiego samego lub podobnego przewinienia, podkreśla Grzegorz Wrona, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, w opinii przygotowanej dla Gazety Lekarskiej.

Więcej: gazetalekarska.pl