NFZ: ile za walkę z COVID-19

ms
22-04-2020, 11:22
Za wykonanie testu na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 NFZ zapłaci mniej niż dotychczas - wynika z zarządzenia prezesa NFZ.

NFZ podaje aktualny cennik związany ze świadczeniami opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie określa zasady sprawozdawania oraz warunki rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Zarządzenie prezesa NFZ zmienia postanowienia dotyczące wartości produktów rozliczeniowych – testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Konieczność modyfikacji zarządzenia wynika z dostosowania wartości produktów rozliczeniowych do kosztów finansowania testów zgodnie z poleceniem wydanym przez ministra zdrowia NFZ, a dotyczącym zawarcia umów o wykonywanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2.

Wcześniejsza aktualizacja datowana jest na 4. kwietnia 2020 r. Wówczas wykonanie testu na obecność koronawirusa wyceniane było na wartość 400 zł oraz 200 zł - bez liczenia kosztu odczynników.

Zarządzenie prezesa NFZ wydane 21 kwietnia ustanawia nową wartość dla wykonania takiego testu. Płatnik zapłaci świadczeniodawcy za taką usługę 280 zł oraz 140 zł - bez liczenia kosztu odczynników. 

Zarządzenie tutaj