Koronawirus: nowy etap epidemii – nowe wyzwania dla gabinetów stomatologicznych. Czy łatwiejsze?

ms
21-04-2020, 20:29
Odnalezienie się właścicieli gabinetów stomatologicznych w rzeczywistości, po spodziewanym i oczekiwanym odmrożeniu realizacji świadczeń medycznych, będzie nie lada wyzwaniem. Czy wszyscy podołają nowym wyzwaniom? Nad całym wachlarzem problemów, tych istniejących i tych oczekiwanych zawczasu pochyla się Prezydium Komisji Stomatologicznej NRL.

Prezydium KS NRL wskazuje na konieczność opracowania kolejnych wytycznych określających zasady pracy gabinetów stomatologicznych. To oczywiste, gdyż dotychczas wydane zalecenia MZ nie będą przystawały do zmienionej sytuacji epidemicznej.

Prezydium KS NRL uważa, że zalecenia powinny być tak skonstruowane, aby mogły im sprostać wszystkie placówki stomatologiczne: o różnej wielkości, o różnym poziomie zatrudnienia personelu, o różnych warunkach lokalowych.

Przy okazji Prezydium KS NRL zwraca uwagę koleżanek i kolegów na to, aby chęć informowania pacjentów o dochowaniu najwyższych standardów bezpieczeństwa nie stała się narzędziem reklamy.

Prezydium KS NRL podejmuje kolejne próby, aby personel medyczny, w tym lekarze dentyści mieli powszechny dostęp do, opłacanych ze środków publicznych, testów.

Prezydium KS NRL zabiega, aby teleporady, realizowane przez lekarzy dentystów, były uwzględnione w koszyku świadczeń gwarantowanych finansowanych ze środków publicznego płatnika. Każdy lekarz dentysta może założyć konto w systemie teleporad prowadzonym przez CSIOZ i usługi te powinny być rozliczane przez NFZ w ramach obowiązujących kontraktów.

Prezydium KS NRL przygotowuje pakiet nowelizacji przepisów, których wdrożenie ułatwiłoby lekarzom dentystom skupienie się na bezpiecznym leczeniu pacjentów w warunkach epidemii i zagrożenia epidemią koronawirusa. Chodzi o maksymalne ujęcie balastu biurokratycznych powinności.

Szczegółowe prace i inicjatywy Prezydium KS NRL tutaj.