Koronawirus, śmierć, dentysta i trening uważności

ms
20-04-2020, 15:15
W dość nietypowej roli wystąpili dentyści w programie badawczym Uniwersytetu SWPS, który przygotował darmowy trening uważności, uczący jak pozwalać nieprzyjemnym myślom i emocjom przemijać bez koncentrowania się na nich. Szczególnie umiejętność decentracji może być pomocna w radzeniu sobie z pandemią koronawirusa.

W badaniu eksperymentalnym wśród 656 osób połowę badanych poproszono o udział w jednej dziesięciominutowej sesji praktyki decentracji.

Druga część badanych rozmyślała na temat swoich przyszłych planów.

Połowa każdej grupy miała za zadanie wyobrazić sobie moment własnej śmierci, a grupa kontrolna – wizytę u dentysty.

Wyniki pokazują, że osoby, które brały udział w krótkim treningu, reagowały na zwiększoną świadomość własnej śmierci w mniejszym stopniu niż osoby niebiorące udziału. Zwiększanie świadomości własnej śmiertelności powodowało negatywne emocje, takie jak: lęk, smutek czy wrogość. Jednak efekt ten był słabszy u osób poddanych krótkiemu treningowi uważności. Jako niepożądane doznanie naukowcy wybrali do badań także wizytę u dentysty. To buduje stereotyp, że u stomatologa musi boleć, a z tym stereotypem od lat – jak widac – bezskutecznie walczą dentyści.

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z międzynarodowego PrejudiceLab, interdyscyplinarnego zespołu badawczego związanego z Uniwersytetem SWPS w Poznaniu, w którym prowadzone są systematyczne badania naukowe nad psychologicznymi konsekwencjami treningu uważności, finansowane przez Narodowe Centrum Nauki. Kierowniczką PrejudiceLab jest psycholog, prof. Agnieszka Golec de Zavala.

W ramach grantu Maestro Narodowego Centrum Nauki zespół PrejudiceLab pracuje nad ogólnodostępnym 6-tygodniowym treningiem mindfulness w aplikacji mobilnej.

Trening ten został przygotowany pod nadzorem prof. Agnieszki Golec de Zavala, psycholog, kierowniczki PrejudiceLab, Uniwersytet SWPS Poznań i Magdaleny Mazurkiewicz, psycholog, badaczki PrejudiceLab oraz trenerki mindfulness, Uniwersytet SWPS.