Powstanie niezależna statystyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lekarzy i lekarzy dentystów

ms
17-04-2020, 22:41
Każdy może anonimowo zgłosić przypadek zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lekarza oraz lekarza dentystę – informuje NRL. Inicjatywa pożądana, zważywszy, że Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że takich szczegółowych danych nie posiada.

Dr hab. n. med. Andrzej Wojnar, członek Prezydium NRL, przewodniczący Komisji Etyki Lekarskiej poinformował, że w związku ze skierowaną do okręgowych izb lekarskich prośbą o zgłaszanie do Naczelnej Izby Lekarskiej przypadków zarażenia wirusem SARS-CoV-2 lekarzy oraz lekarzy dentystów - istnieje możliwość indywidualnego zgłaszania takich przypadków za pośrednictwem anonimowego formularza.

Informacje takie mają umożliwić samorządowi lekarskiemu oszacowanie skali problemu oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu egzekwowanie od władz państwowych zabezpieczenia warunków pracy lekarzy i lekarzy dentystów.

Ankieta przeznaczona jest wyłącznie dla lekarzy i lekarzy dentystów, podanie daty urodzenia i numeru prawa wykonywania zawodu służą jedynie przeprowadzenia weryfikacji (ankieta jest anonimowa - dane nie są zapisywane w systemie).

Pytanie tylko czy takie anonimowe zestawienia nie będą przez urzędników kwestionowane, jako trudne do zweryfikowania.

źródło: NIL