Koronawirus: jednorazowe środki ochrony osobistej wielokrotnego użytku...w Wielkiej Brytanii

smn
15-04-2020, 13:29
Brytyjscy lekarze i pielęgniarki mogą w ostateczności ponownie używać jednorazowych maseczek, fartuchów i innych środków ochrony osobistej, wynika z planu rządowej agencji Public Health England.

W niektórych brytyjskich szpitalach jednorazowe fartuchy już są myte i używane ponownie, by oszczędzać zasoby.

Sprawa niewystarczającej ochrony pracowników publicznej służby zdrowia przed zakażeniem jest jednym z najbardziej palących problemów w walce z epidemią koronawirusa w Wielkiej Brytanii. Jak do tej pory z powodu Covid-19 zmarło ponad 20 lekarzy, pielęgniarek lub innych członków personelu medycznego. Minister zdrowia Matt Hancock mówił pod koniec zeszłego tygodnia, że większym problemem niż brak środków ochronnych jest ich dystrybucja, ale zarazem podkreślił, że powinny one być traktowane jako cenny zasób i używane przez osoby, które faktycznie tego potrzebują.

Przywołany przez BBC dokument z 13 kwietnia został sporządzony po spotkaniu naczelnych lekarzy oraz pielęgniarek ze wszystkich czterech części składowych Zjednoczonego Królestwa, podczas którego rozmawiano o sposobach na rozwiązanie problemu deficytu środków ochronnych.

Wśród proponowanych sugestii w znalazły się takie, by w ostatecznych sytuacjach kupować okulary sportowe lub budowlane, powtórne używać nadające się do prania fartuchy lub te dla pacjentów, powtórnie zakładać zdezynfekowane lub sterylizowane maski.

Dokument zastrzega jednak, że niektóre z tych rozwiązań muszą zostać zaaprobowane przez HSE, rządową agencję zajmującą się regulowaniem spraw związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy.

Public Health England przyznało, że ponowne bezpieczne używanie środków ochrony osobistej jest rozważanie, ale dodało, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły.

Więcej: bbc.com