Koronawirus: kompendium jak udzielać teleporad

ms
15-04-2020, 08:34
Aby zacząć udzielać teleporady z wykorzystaniem narzędzia CSIOZ należy wysłać zgłoszenie lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki lub podmiotu, w którym zawarte są podstawowe informacje o podmiocie (REGON, nazwa) oraz wykaz pracowników medycznych (lekarzy lub pielęgniarek), którzy będą udzielać teleporad w narzędziu CSIOZ.

Wymagany jest formularz zgłoszeniowy tutaj.

Film opisujący proces zgłoszenia jest dostępny pod linkiem

Na podstawie zgłoszenia CSIOZ:
1) zakłada konta dla wskazanych w zgłoszeniu pracowników medycznych na Platformie Teleporad:
 

Pracownik medyczny na konto e-mail (wskazane we wniosku) otrzymuje wiadomość “Konto na platformie Teleporada MZ/CSIOZ zostało utworzone” (zawierającą dane do logowania).

Logowanie i udzielanie świadczeń Teleporad odbywa się pod adresem.

2) przekazuje do NFZ  zgłoszenie podmiotu z prośbą o wpisanie na ww. wykaz. 

Teleporady mogą być udzielane już od chwili aktywowania konta w Platformie Teleporad, natomiast finansowaniem NFZ (zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ 32/2020/DSOZ z późniejszymi zmianami) objęte są teleporady udzielone od momentu uzyskania wpisu na ww. wykaz.

Do przeprowadzenia teleporady niezbędne jest urządzenie (laptop, komputer lub telefon) z przeglądarką (zalecana przeglądarka: Chrome). W ramach teleporady, możliwe jest wystawienie m.in. e-recepty lub e-ZLA.

Wszelkie pytania i wątpliwości w zakresie narzędzia do teleporad należy kierować na adres: teleporady@csioz.gov.pl.