Koronawirus: testy po uważaniu?

PAP/ms
14-04-2020, 18:32
Minister zdrowia nie wie dlaczego realizowanych jest mniej testów w kierunku COVID-19 niż możliwości ich wykonania. NRL wyjaśnia, że zwiększenie liczby zleceń na wykonanie testów musi opierać się na jasnych zaleceniach ze strony władz publicznych co do warunków ich zlecania, a takich nie ma.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej występuje o opracowanie i rozpowszechnienie jednoznacznych wytycznych określających, który lekarz, komu i w jakich warunkach może wystawić zlecenie na wykonanie testu, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja zwrócił się do Głównego Inspektora Sanitarnego Jarosława Pinkasa o przygotowanie stosownych wytycznych.

W piśmie Prezes NRL podkreślił, że zwiększenie liczby zleceń na wykonanie testów musi opierać się na jasnych zaleceniach ze strony władz publicznych co do warunków ich zlecania.

W ocenie samorządu lekarskiego uprawnienie do zlecenia wykonania testu na obecność koronawirusa, finansowanego ze środków publicznych, powinno przysługiwać każdemu lekarzowi, bez względu na miejsce czy formę jego zatrudnienia. Lekarz taki powinien mieć możliwość zlecenia testu swoim pacjentom, sobie oraz personelowi medycznemu zatrudnionemu w tym samym podmiocie wykonującym działalność leczniczą w przypadku wystąpienia wskazań medycznych tj.:
- przypadku wystąpienia u osoby, która przebywała lub powróciła z obszaru, w którym występuje też lokalna lub o małym stopniu rozpowszechnienia transmisja COVID-19, co najmniej jednego z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego, bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny:
- - gorączka,
- - kaszel,
- - duszność;
- w przypadku wystąpienia wymienionych objawów u osoby, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów miała bliski kontakt z osobą, u której stwierdzono zakażenie COVID-19 lub u osoby, która w tym okresie zamieszkiwała z taką osobą;
- osobie hospitalizowanej z objawami ciężkiej infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny;
- czynnym zawodowo przedstawicielom zawodów medycznych, mogącym mieć kontakt z osobą zakażoną, podczas wykonywania obowiązków zawodowych, u których wystąpiły objawy infekcji układu oddechowego bez stwierdzenia innej etiologii w pełni wyjaśniającej obraz kliniczny.

Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do lekarzy o zlecanie testów na obecność koronawirusa w każdym medycznie uzasadnionym przypadku.

Zwiększająca się liczba dostępnych w kraju testów sprawia, że możliwości diagnostyczne w zakresie walki z koronawirusem poprawiają się i powinny być w pełni wykorzystywane. Liczba wykonywanych testów, w szczególności personelowi medycznemu, musi stale się zwiększać. Tylko w ten sposób jesteśmy w stanie zapewnić bezpieczeństwo sobie, aby móc dalej nieść pomoc naszym pacjentom.

Prezydium apeluje zatem o wystawianie zleceń na testy w każdym przypadku uzasadnionym względami medycznymi.

 

źródło: NIL