PTS wspólnie z technikami dentystycznymi

ms
14-04-2020, 09:51
Polskie Towarzystwo Stomatologiczne będzie współpracować z Polskim Towarzystwem Techników Dentystycznych. Jest porozumienie.

Celem podpisanego porozumienia jest stworzenie podstaw trwałej, efektywnej współpracy partnerów, szczególnie w zakresie:
- doskonalenia zawodowego lekarzy dentystów, higienistek, asystentek stomatologicznych, pracowników i studentów stomatologii,
- przedstawiania opinii i wniosków dotyczących kształcenia lekarzy dentystów oraz osób wykonujących inne zawody w ochronie zdrowia,
- promocji zdrowia i podnoszenia świadomości społecznej nt. związków pomiędzy zdrowiem jamy ustnej a zdrowiem ogólnym człowieka,
- reprezentowania polskich lekarzy dentystów na arenie międzynarodowej.

Polskie Towarzystwo Techników Dentystycznych powstało w 1985 roku i jest organizacją dobrowolnie zrzeszonych techników, niezależnie od statusu zawodowego i poziomu wykształcenia.

W 2000 r. PTTD powołało do życia Izbę Gospodarczą Techników Dentystycznych, której głównym celem jest reprezentowanie interesów techników w zakresie działalności gospodarczej.

Naczelnym zadaniem statutowym Polskiego Towarzystwa Techników Dentystycznych jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych techników dentystycznych, a tym samym statusu zawodowego naszego środowiska.

Celem PTTD jest również wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy członkami, współpraca z innymi organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi techników dentystycznych oraz integracja środowiska.

Prezesem PTTD jest Beata Peterson.