Wszystkie szpitale włączane do leczenia pacjent ów z COVID-19

ms
09-04-2020, 11:02
Ministerstwo Zdrowia zaleca, aby na izbach przyjęć SOR wydzielone zostały miejsca izolacji dla pacjentów podejrzanych o COVID-19. Podobnie ma być na oddziałach szpitalnych, w tym na oddziałach intensywnej opieki medycznej – powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

W obszarze SOR tworzone muszą być trzy strefy: czerwona - dla pacjentów z COVID-19 i podejrzanych o zakażenie koronawirusem; pomarańczowa – miejsce zakładania i zdejmowania środków ochrony osobistej; zielona – wolna od pacjentów zakazonych i podejrzanych o zakażenie.

Waldemar Kraska poinformował, że szpitale mogą odbierać środki ochrony osobistej, które zapewniane są w dużej ilości. Do materiałów ochronnych dołączane są instrukcje w jaki sposób zdejmować i zakładać maseczki, rękawiczki, fartuchy.

Wiceminister zdrowia zaleca, aby w ustawionych przed szpitalami namiotach odbywała się wstępna selekcja osób z wyodrębnieniem tych zagrażających bezpieczeństwu innych pacjentów. Na tym etapie ma być prowadzona wstępna diagnostyka. Tego typu wstępne oceny NFZ zaewidencjonował i wycenił.