Prof. Marzena Dominiak o wymogach organizacji opieki stomatologicznej

ms
09-04-2020, 08:52
Prof. Marzena Dominiak, prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego zasygnalizowała dla Polityki Zdrowotnej kierunek zmian, którym zapewne będzie podlegać organizacja opieki stomatologicznej.

Prezydent PTS dobrze ocenia pomysł wykorzystania dentobusów w leczeniu pacjentów z COVID-19 i kwarantowanych. Mówi też o innych wymogach na przyszłość.

* Wszędzie tam, gdzie występuje problem z dostępem do leczenia stomatologicznego, dentobus może okazać się dobrym rozwiązaniem. Często taka forma świadczenia opieki jest jedyną możliwością na danym obszarze. Należy jedynie pamiętać o racjonalnym zaplanowaniu lokalizacji dentobusów (raczej obszary poza dużymi ośrodkami miejskimi) i przestrzeganiu zasad aseptyki i antyseptyki dla zachowania najwyższej sterylności.

* Na pewno musimy być podzieleni na dwie grupy i sądzę, że to rozwiązanie powinno być obecnie priorytetem Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia w kontekście stomatologii i koronawirusa - pierwsza grupa to odpowiednio dofinansowane gabinety, które będą przyjmowały pacjentów z kwarantanny i pacjentów z koronawirusem. W każdym województwie powinny być 2 - 3 takie miejsca. Druga grupa, to gabinety w których powinna być zwiększana świadomość odnośnie infekcyjności koronawirusa oraz wprowadzane wzmożone procedury ochrony pacjentów i personelu.

* Bardzo ważną dla nas sprawą, obecnie ale i na przyszłość, jest także wsparcie w zapewnieniu personelowi medycznemu w gabinetach stomatologicznych odpowiednich środków ochrony osobistej. PTS jest właśnie w trakcie organizacji dostawy bezpośredniej środków ochrony osobistej z Chin. Mamy już zgodę Głównej Izby Celnej. Oczekujemy jeszcze na zgodę Ministerstwa Zdrowia. 

Całość: Polityka Zdrowotna