Poseł Mateusz Bochenek wyciąga pomocną dłoń do dentystów

ms
07-04-2020, 07:36
Wiedziony troską o losy lekarzy dentystów poseł Mateusz Bochenek chce wiedzieć co rząd zrobi, aby zapewnić wykonującym tę profesję bezpieczeństwo (w formie ochrony przed koronawirusem), ale także to finansowe. Idea szczytna. Jej efekt pewnie byłby lepszy, gdyby pytania kierowane do MZ nie dotyczyły zagadnień, co do których stanowisko zarówno MZ, jak i NFZ jest dobrze znane dentystom, wystarczyłoby zapoznać się ze stanem faktycznym.

Na wszystkie cztery pytania posła Mateusza Bochenka można znaleźć szczegółowe odpowiedzi na stronach internetowych MZ i NFZ, nie trzeba w tym celu uruchamiać instytucji interpelacji poselskiej. Chyba, żeby nadać rangę zagadnieniu, ale ranga ta byłaby większa, gdyby MZ musiało faktycznie udzielać informacji odnośnie pytań, na które lekarze dentyści nie znają odpowiedzi.

Treść interpelacji:
Z powodu epidemii COVID-19 zawód stomatologa jest jednym z najbardziej narażonych, jednak lekarze są pozostawieni sami sobie.

Minister zdrowia wydał dla stomatologów zalecenia dotyczące postępowania, jednak Narodowy Fundusz Zdrowia, który zapewnia kontrakty większości z nich, ma odmienne stanowisko – lekarze stomatolodzy powinni przyjmować lub zawiesić działalność gabinetu. Zawieszenie gabinetu wiąże się z niezrealizowaniem kontraktu i brakiem wypłaty dla lekarzy.

Warto zwrócić uwagę na specyfikę pracy stomatologów, która nie umożliwia utrzymania bezpiecznej odległości (min. 2 metrów) oraz udzielania e-porad.

W związku z tą sytuacją, w trosce o dobro lekarzy stomatologów, kieruję do następujące pytania:
1. Dlaczego stanowisko MZ i NFZ nie jest jednakowe?
2. Czy dentyści, którzy zawieszą działalność gabinetu z troski o zdrowie pacjentów i swoje z uwagi na COVID-19, będą mieli wypłacone jakiekolwiek środki, czy zostaną ich pozbawieni?
3. Kto zapewni stomatologom odpowiednie środki ochronne (wspomniane w wymogach dotyczących przyjmowania pacjentów), skoro nie są one dostępne na rynku?
4. Jakie są ostateczne wytyczne dla lekarzy stomatologów?
5. W jaki sposób stomatolodzy mogą pracować zdalnie, aby zapewnić sobie wyrobienie kontraktu z NFZ?