AOTMiT kompleksowo o programach zwalczających próchnicę wśród młodzieży

ms
06-04-2020, 14:19
Rada Przejrzystości AOTMiT, podczas posiedzenia, zaplanowanego na 27 kwietnia 2020 r.. zapowiada analizę problemu decyzyjnego: przygotowanie opinii w sprawie zalecanych technologii medycznych, działań przeprowadzanych w ramach programów polityki zdrowotnej oraz warunków realizacji tych programów. Analiza dotyczyć ma programów walki z epidemią próchnicy wśród dzieci i młodzieży.

Najwyższa pora, aby w mnogości programów, projektów, inicjatyw, tych rządowych, tych samorządowych i wielu, wielu innych - mających na celu ograniczenie epidemii próchnicy wśród dzieci i młodzieży, znaleźć elementy najbardziej efektywne. Chodzi o zasady, których realizacja przyniosłaby największe korzyści, nie prowadziłaby do dublowania pracy i eliminowałaby działania pozorne.

AOTMiT dysponuje w tym zakresie pokaźną wiedzą, chociażby z uwagi na opiniowanie dziesiątków programów zdrowotnych przysyłanych przez jednostki samorządowe do oceny. 

Od mądrości RP AOTMiT będzie zależało jak ta wiedza zostanie spożytkowana.