KS NRL: o świadczeniu i zawieszaniu usług stomatologicznych

ms
04-04-2020, 12:39
Na stronach OW NFZ widnieje pokaźny aktualizowany spis czynnych placówek stomatologicznych. Czy aby na pewno zgodny z rzeczywistym stanem? KS NRL przypomina o obowiązku powiadamiania Funduszu w przypadku zawieszenia działalności przez właścicieli gabinetów związanych z NFZ kontraktami. KS NRL wskazuje także na zasady realizowania świadczeń - o ile taka decyzja została podjęta przez świadczeniodawcę.

O problemie „wirtualnych” list aktywnych gabinetów stomatologicznych pisał infoDENT24.pl. w materiale Koronawirus: świadczenia stomatologiczne na NFZ są realizowane … na papierze. Komentował także to zjawisko dla infoDENT24.pl wiceprezes NRL Andrzej Cisło.

Teraz Prezydium KS NRL przypomniała wszystkim placówkom , aby w razie zawieszenia działalności - dopełniały obowiązku i powiadamiały o tym Fundusz.

- NFZ nie ma innej możliwości weryfikacji aktualności publikowanych przez siebie zestawień, jak tylko odjęcie od listy zawartych umów tych placówek, które bądź realizują przerwę w udzielaniu świadczeń, bądź wprowadziły zawieszenie przyjęć z przyczyn, których nie można było wcześniej przewidzieć. Jest to więc kwestia wspólnej troski o wiarygodność tych list – apeluje KS NRL.

Wszelkie zawiłości dotyczące stosowania prawa do zawieszenia przyjęć (§9 ust.5 OWU) zostały wyjaśnione w komunikacie z 28 marca. Jednocześnie w piśmie do prezesa NFZ z 31 marca  prezes NRL podniósł tę sprawę zwracając uwagę, iż fakt skorzystania przez placówkę z tego uprawnienia nie może skutkować żadnymi sankcjami.

- Podtrzymujemy nasze stanowisko o konieczności zwiększenia finansowania placówek udzielających pomocy doraźnej. Problemem jest brak reakcji MZ i NFZ na kierowane do nich wystąpienia – czytamy w komunikacie KS NRL.

Okazuje się, że niektóre gabinety dentystyczne realizują rutynowe świadczenia stomatologiczne. Taka sytuacja sprawia, że część gabinetów, która może mieć trudności z dochowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, chce dołączyć do świadczącej usługi konkurencji.

Co na to KS NRL?

Komisja Stomatologiczna zwraca uwagę na fakt, że ewentualne realizowanie świadczeń stomatologicznych w warunkach epidemii musi wiązać się ze ścisłym przestrzeganiem zasad określonych w zaleceniach MZ z 25 marca 2020 r.

W oficjalnym komunikacie, sygnowanym przez Ministerstwo Zdrowia wyraźnie sformułowano zalecenie, aby lekarze dentyści ograniczyli aktywność do przypadków pilnych. Wytyczne zawierają szczegółowe procedury zabezpieczające, spełnienie których jest jednym z warunków realizowania świadczeń.

Całość komunikatu KS NRL tutaj