Wrocław: psycholodzy kierują 125 pytań ankietowych do medyków w czasach epidemii!

en
01-04-2020, 12:29
O ile medycy mają głowę do głębokiej wiwisekcji - oferta Klinika Psychiatrii UM we Wrocławiu jest jak znalazł. Naukowcy chcą dogłębnie zidentyfikować potrzeby pracowników medycznych w zakresie zdrowia psychicznego, dokonać eksploracji konsekwencji psychologicznych oraz optymalizacji pomocy psychologicznej i psychiatrycznej w warunkach pandemii.

Być może znajdą się chętni, aby dokładnie, krok po kroku zastanawiać się nad stanem swojej psychiki. Jeśli założyć, że przemyślana odpowiedź na jedno pytanie zajmie chociażby 15 s. cała ankieta wymaga zarezerwowania ok. pół godziny. To dużo.

Jak lekarze i personel medyczny dają sobie psychicznie radę z niezwykłymi obciążeniami, i na ile wprowadzone rozwiązania systemowe oraz ogólnospołeczna sytuacja w Polsce, mogą negatywnie odbijać się na zdrowiu psychicznym osób pracujących w obciążonych placówkach ochrony zdrowia, zastanawiają się naukowcy z Kliniki Psychiatrii UM we Wrocławiu.

Naukowcy przygotowali ankietę online, złożoną z aż 125 pytań sprawdzających (większość obowiązkowa):
- sytuację rodzinną,
- sytuację zdrowotną,
- charakter pracy w służbie zdrowia, (doświadczenie zawodowe, charakter i warunki udzielanych świadczeń)
- ryzyko zakażenia koronawirusem,
- stan zdrowia psychicznego
- psychiczne funkcjonowanie w atmosferze stałego zagrożenia.

Badanie z założenia ma być ogólnokrajowe, wszyscy pracownicy medyczni zapraszani są do wzięcia w nim udziału, ankieta dostępna tutaj.

Jednocześnie Klinika Psychiatrii oferuje wszystkim pracownikom ochrony zdrowia możliwość skorzystania z szybkiego dostępu do konsultacji psychiatrycznych i psychologicznych w ramach Przyklinicznej Poradni Zdrowia Psychicznego Kliniki Psychiatrii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu (w formie telekonsultacji przez skype, facetime, telefonu).

Konsultacje pod numerem telefonu: 71 784 16 10 oraz mail: psychiatria@umed.wroc.pl

Więcej: psych.umed.wroc.pl