Koronawirus: pryncypialne pytania posłanek o działania rządu zapewniające pacjentom opiekę medyczną

ms
01-04-2020, 08:03
Cztery posłanki Zofia Czernow, Elżbieta Gapińska, Maria Małgorzata Janyska, Krystyna Sibińska zwróciły się do ministra zdrowia z pytaniem o działania resortu zmierzające do zapewnienia wystarczającej pomocy lekarskiej, w tym stomatologicznej dla wszystkich chorych w Polsce?

Posłanki raportują, że w związku z pandemią koronawirusa pacjenci, wymagający pomocy lekarzy specjalistów, a szczególnie chorzy onkologicznie, osoby potrzebujące pomocy stomatologów, badań specjalistycznych - alarmują, że mają utrudniony dostęp do leczenia.

Posłanki zauważają, że związane jest to z zamykaniem czasowym lokalnych przychodni i gabinetów świadczących usługi, co w tak trudnym okresie powoduje poczucie zagrożenia u chorych.

Posłanki wskazują, że uchwalona przez sejm tzw. specustawa pozwala na takie regulowanie działań, aby zapewnić w każdym zakresie opiekę nad chorymi.

Posłanki przypominają, że pacjenci oczekują od państwa polskiego wywiązywania się ze wszystkich działań w ochronie zdrowia i leczenia. Szpitale nie mają jasnych wytycznych zarówno od NFZ, jak i Ministerstwa Zdrowia w zakresie podjęcia koniecznych i niezbędnych działań zapewniających pomoc dla chorych.

Posłanki pytają, czy minister zdrowia i NFZ planują lub podjęli działania w celu zabezpieczenia wystarczającej pomocy lekarskiej dla wszystkich chorych w Polsce?

Posłanki pytają, jakie działania zamierza podjąć MZ, aby osoby potrzebujące pomocy specjalisty lub stomatologa mogły ją szybko otrzymać w miejscu zamieszkania, co jest szczególnie ważne przy apelach o ograniczanie przemieszczania się obywateli?