Sanepid wspiera podmioty lecznicze maseczkami w ilości po … pięć sztuk

ms
30-03-2020, 12:09
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Inowrocławiu wydał niestety mrożący w żyłach komunikat, mówiący o tym, że 21 podmiotów leczniczych otrzyma łącznie ...105 maseczek. Podział jest sprawiedliwy po pięć sztuk maseczek na jedną lecznicę.

Inicjatywa ze wszech miar godna pochwały. Nie oceniamy jej. Lepiej jednak, aby taki komunikat okazał się tak popularnym ostatnio fake newsem, w przeciwnym przypadku tworzy się przerażająca wizja tego co przed nami, o ile dostęp medyków do środków higieny osobistej nie zostanie natychmiast i radykalnie poprawiony.

Informację taką zamieścił Bartosz Fiałek, członek Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, członek zarządu Porozumienia Rezydentów, przewodniczący Komisji ds. Młodych Lekarzy NRL, przewodniczący Komisji Stypendialnej NRL.

W dokumencie czytamy: