Koronawirus: Zalecenia PTS z zakresu ortodoncji

ms
30-03-2020, 07:43
Koronawirus: zalecenia Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego w zakresie realizacji procedur medycznych z zakresu ortodoncji.

Konieczne leczenie „ostre“ – tylko pacjenci gdzie egzystuje zagrożenie życia albo konieczność diagnostyki. Np.: zdjęcie zamków przed diagnostyka – rezonans magnetyczny mri albo założenie szyn stabilizujących pourazowych.

Planowe leczenie: Redukcja albo odwołanie terminów w gabinecie dla następujących pacjentów oraz ułożenie indywidualnego planu leczenia na następne 8 i 12 tygodni

1. Nowi pacjenci – nieprzyjmowanie nowych pacjentów do odwołania pandemii (wyjątki pacjenci z bólem), porady nowych pacjentów przede wszystkim telefonicznie

2. Aparaty ruchome:
a) płytki: zaplanowanie kontroli za 8 tygodni
b) Bimax: kontrola za 8 tygodni
c) leczenie szynami: wydanie szyn na następne 8 i jeżeli możliwe 12 tygodni, w razie uszkodzeń lub nowych kroków w leczeniu noszenie ostatniej szyny i termin za 12 tygodni

3. Aparaty stale: montaż i demontaż zamków musi być przełożone na następne 12 tygodni

a: Zamki orto. – reperatury – tak (unikanie używania powstawania aerosolu – czyli ściąganie i usuwanie elementów),
b: Hyrax, headgear, Herbst – nie aktywować i zabezpieczanie przed podrażnieniami,
c: wyciski – tak – zachowanie procesu czyszczenia wycisków,
d: pacjenci przed i po orto-chirurgi

4. Retencje: wszystkie następne terminy muszą być przełożone na następne trzy miesiące: wyjątek reperatury.

źródło: PTS