Koronawirus: w poszukiwaniu polis z opcją niezdolności do pracy wskutek choroby

ms
30-03-2020, 12:48
Bydgoska Izba Lekarska ustaliła, że TU PZU ma w ofercie opcję obejmującą możliwość dodatkowego ubezpieczenia na wypadek utraty zarobkowania z powodu choroby. Warunki ubezpieczenia trzeba jednak dokładnie przeanalizować.

Bydgoska Izba Lekarska poinformowała także:
Z wielką przykrością odebraliśmy fakt zgłoszony przez TU Inter Polska, z którym współpracujemy od wielu, wielu lat, że od 24 marca 2020 r. „w obliczu rozprzestrzeniania się koronawirusa i ogłoszonego stanu epidemii przez polskie władze, zarząd spółek INTER w Polsce podjął decyzję o czasowym wstrzymaniu aktywnej akwizycji ubezpieczeń INTER Medyk Life z opcją niezdolności do pracy wskutek choroby".

BIL chce pomóc swoim członkom w zawarciu umowy ubezpieczeniowej i informuje, że potwierdzeniem chęci podpisania polisy jest:
1. telefoniczne zgłoszenie do BIL nr 52 346-00-84,  kom.: 600 435 289;
2. wpłata składki w wysokości wybranej przez Państwa z oferty PZU na numer konta Bydgoskiej Izby Lekarskiej  95 1020 1475 0000 8302 0019 1197 PKO BP II /o Bydgoszcz;
3. przesłanie potwierdzenia dokonanego przelewu wraz z wypełnioną i podpisaną deklaracją  na adres e-mail aleksandra.krol@hipokrates.org.

Na zgłoszenia BIL czeka do 5 kwietnia 2020 r.